Signaturer

Navn Institusjon/arbeidsgiver Akademisk grad eller tittel Stillingstype eller rolle Kompetanseområde Signaturdato
Anne Kværnø Institutt for matematiske fag Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Anne Fiksdahl NTNU, Inst for kjemi Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling professor, forsker forsker ;kjemi, miljø 14.05.2019
Joanna Nicholson Pluricourts, Faculty of Law, University of Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 14.05.2019
Bård A Andreassen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder 14.05.2019
Anne Helene Bakke UiO/NSO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet 14.05.2019
Kai Torgeir Dragland NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Senioringeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Marion Grau MF Vitenskapelige Høyskole for Teologi, Religion of Samfunn Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor 14.05.2019
Lokukaluge Prasad Perera UiT The Arctic University of Norway Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Hans Ekkehard Plesser NMBU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Ole-Christoffer Granmo Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Arild Jansen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
D. Kwame Minde Kufoalor NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Kjetil Fretheim MF vitenskapelig høyskole Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Etikk og diakoni 14.05.2019
Tonje Bentzen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Utreder Annet 14.05.2019
Jon Glenn Gjevestad NMBU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Therese Jensen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Musikkterapeut Musikkterapi 14.05.2019
Shahab Shamshirband IDI/NTNU Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Eirin Aders UiO Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Biovitenskap 14.05.2019
Lars Aders NTNU Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Jakob Karlsen NTNU FTKONSTRMA-BSC-2året Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Kjersti Lohne Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 14.05.2019
Per Jørgen Ystehede Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Rådgiver Annet 14.05.2019
Asbjørn Bløtekjær Thomassen NTNU/ IDI Amanuensis AI-gruppa 14.05.2019
Curt Rice Oslo Metropolitan University Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 14.05.2019
Kristian Stene NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Axel Tidemann Telenor Research Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Seniorforsker Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Frode Eldevik Selvstendig næringsdrivende Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Frank Reichert University of Agder (UiA) Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Pinar Øzturk NTNU førsteamanuensis 14.05.2019
Svein Erik Bratsberg NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor og programansvarlig Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Hilde Aders Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad lærer 14.05.2019
Øyvind Stavdahl NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
nb_NONorwegian