Signaturer

Navn Institusjon/arbeidsgiver Akademisk grad eller tittel Stillingstype eller rolle Kompetanseområde Signaturdato
Leif Erik Andersson Norwegian University of Science and Technology – Department of Engieering Cybernetics Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Odd Erik Gundersen NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Delttidsstilling på NTNU. Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Anders Lyngvi Fougner NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Morten Hovd NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Sølve Selstø OsloMet – storbyuniversitetet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Gjert Lage Dyndal Forsvaret Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsker, bistilling Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 13.05.2019
Damiano Varagnolo NTNU in Trondheim, Institutt for teknisk kybernetikk Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Dag Svanæs NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Gruppeleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Tárik S. Salem NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Lars Gjesvik NUPI Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Forskningsassistent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 13.05.2019
John Krogstie NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Bjørn Skjellaug SINTEF Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Arne Lakså UiT Norges Arktiske Univrsitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Kristin Tøndel Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Gentian Zyberi Norwegian Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder International human rights, international humanitarian law. 13.05.2019
Kanna Rajan NTNU Dept. of Engineering Cybernetics & and SFR AMOS Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Aiko Yamashita OsloMet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Susanne Flølo Norsk senter for menneskerettigheter Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet 13.05.2019
Mahdi Amani NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Bjørn Magnus Mathisen NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Noeska Smit University of Bergen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling tenure-track faculty member Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Tore Lindholm Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Moralfilosofi 13.05.2019
Stefano Bertelli Inst. Teknisk kybernetikk /NTNU Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Teknisk leder nivå 4 Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Egil Kallerud Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Tidl. fagbladredaktør Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 13.05.2019
Gunnar Hartvigsen Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forskningsgruppeleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Aksel Tjora NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 14.05.2019
Henning Omre Institutt for matematiske fag, NTNU, Trondheim, Norge Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Heri Ramampiaro NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forskningsgruppeleder Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Yngve Hafting Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Universitetslektor Kunstig intelligens eller robotikk 14.05.2019
Per Arne Slotte Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Norvald Stol IIK, NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
Bjørn B. Larsen NTNU, Institutt for elektroniske system Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 14.05.2019
nb_NONorwegian