Signaturer

Navn Institusjon/arbeidsgiver Akademisk grad eller tittel Stillingstype eller rolle Kompetanseområde Signaturdato
Benedikte Wallace Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Elaine Munthe Universitetet i Stavanger / Dekan Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet 13.05.2019
Kerstin Bach NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Bart van Blokland Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Michael R. P. Ragazzon NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Gisle Kvanvig Norsk senter for menneskerettigheter/Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prosjektleder Menneskerettigheter, rettsstat 13.05.2019
Bjarte G. B. Solheim Prototech AS Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Fagansvarlig – Leder for Romfart / seniorforsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Kjetil Nørvåg NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Hallvard Trætteberg Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Vanlig faglig ansatt Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Terje Røsand NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Ingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Birgit Sørgård IDI/NTNU Annet Administrativt ansatt 13.05.2019
Geir Mathisen Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor embedded systems Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Ahmed Elmokashfi Simula Metropolitan CDE Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Magnus Lie Hetland NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Filip Schjerven NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Lee Andrew Bygrave Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 13.05.2019
Tanja Storsul Institutt for samfunnsforskning Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 13.05.2019
Dag Wiese Schartum UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 13.05.2019
Jianhua Zhang Oslo Metropolitan University Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Gunnar Tufte NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Pål Sætrom NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Håkon Måløy NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Anette Bergo Bouvet Norge AS Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Lisa Scordato Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad seniorrådgiver statsvitenskap 13.05.2019
Simon Blindheim NTNU ITK Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Anastasios Lekkas Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Associate professor of autonomous systems Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Daniel Groos NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
Jon Hovland Honerud Universitetet i Sørøst-Norge Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Faggruppeleder Innovasjon og entreprenørskap 13.05.2019
Cevdet Islek NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Lektor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Trond Andresen Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Faglærer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Theoharis Theoharis IDI/NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 13.05.2019
Adil Rasheed NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Faculty Member Kunstig intelligens eller robotikk 13.05.2019
nb_NONorwegian