Signaturer

Navn Institusjon/arbeidsgiver Akademisk grad eller tittel Stillingstype eller rolle Kompetanseområde Signaturdato
Eyvor Hovstein Furunes Staten Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Global coronapandemi 04.09.,2020 Praktisk estetisk faglærer 03.09.2020
Ove Karl Bertin Feness Hatlem Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Sykepleier Sykepleie 10.09.2020
Erik Siggerud Skogen Pensjonist 24.09.2020
Øivind Mangerud Pensjonist Yrkesaktiv i 50 år Pensjonist 15.10.2020
Jonas Gjesvik Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Analytiker Annet 16.10.2020
Anders Heggen Handelshøyskolen BI Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet 10.11.2020
Martin Fjeldstad Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Privatperson Kompetanse innenfor machine/deep learning gjennom IT-studier/interesse og lang erfaring innenfor militære operasjoner. 23.11.2020
Øystein Vandvik Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Rådgiver Annet 02.12.2020
Ådne Tobiesen Miles AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad konsulent Kunstig intelligens eller robotikk 02.12.2020
Steinar Dragsnes Miles AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 02.12.2020
Daniel Lundekvam Miles Bergen AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 02.12.2020
Aimar Kjærgård Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Programmerer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 02.12.2020
Anne Lise Bergem Miles Bergen AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad UX designer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 03.12.2020
Richard Haugen Olsen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Utvikler Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 03.12.2020
Frantz Nielsenn Miljødirektoratett Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Leder juridisk seksjon Jus 11.12.2020
Marianne Thon Sørensen Bergen Kommune Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Miljøarbeider Friluft- og Idrettsfag 17.12.2020
Helene Amalie Meyer Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Pedagog 17.12.2020
Petter Thorgersen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Systemutvikler Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 18.12.2020
Filippo Ruschi Università degli Studi di Firenze Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Vice President “Jura Gentium. Centre of Philosophy of International Law and Global Politics” Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 21.12.2020
Guttorm Brattebø Haukeland Universitetssykehus / Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) 08.02.2021
Jan-Helge Bergesen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad IT Konsulent. Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 22.02.2021
Christof Heyns University of Pretoria Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Human rights law 20.03.2021
Peter Hatlebakk Universitetet i Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Historie 23.03.2021
Helge K. Dahle Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 23.03.2021
Elise Orvedal Leiten UiB Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Doktorgradstudent Annet 23.03.2021
Hans Marius Hansteen Universitetet i Bergen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Universitetslærar Filosofi og retorikk 25.03.2021
Hedda Susanne Molland Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Forestillinger om framtiden 22.04.2021
Maria Teresa Bezem Universitetet i Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 22.04.2021
Yoshua Bengio University of Montreal / Mila Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk 25.04.2021
Marija Slavkovik Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk 26.05.2021
Yrjan Lund Annet Student på annet nivå 04.06.2021
Johan Herland Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Programvareutvikling Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 04.06.2021
nb_NONorwegian