Signaturer

Navn Institusjon/arbeidsgiver Akademisk grad eller tittel Stillingstype eller rolle Kompetanseområde Signaturdato
Johana Montalvan UiT Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 17.10.2019
R. Christian Torp Den norske dataforening Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 19.10.2019
Erik Borander Nannestad Ungdomsskole Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Lærer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 24.10.2019
Trond Harald Nerdrum Bane NOR Arbeider 26.10.2019
Sanne Lerberg Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Student på annet nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 31.10.2019
Liv Voldbakken Friskvern & Massasje Fagleder 02.11.2019
Tor Marthinsen Oslo kommune utdanningsetaten Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Lærer 02.11.2019
Trygve Utstumo Cognite AS Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk 05.11.2019
Håkon Trømborg Cognite AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Software Engineer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 05.11.2019
Sebastian Reinhard None. Why would this be a requirement? Software Engineer 05.11.2019
Halvard Eggen Cognite Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk 05.11.2019
Maureen Loum Ødegård Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 05.11.2019
Jodie Kolbeek Cognite Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 05.11.2019
Davide Roverso eSmart Systems Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Kunstig intelligens eller robotikk 06.11.2019
Matias Rygh . . 09.11.2019
Helge Øystein Medbøen Kreftregisteret Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad IT-rådgiver Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 09.12.2019
Kenneth Ringdal Hansen Ingen Annet Menneske 09.12.2019
Jan Onarheim NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Innovasjonsleder Kunstig intelligens eller robotikk 10.12.2019
Arne Skarstein Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Auditor Sikkerhet og risikostyring 10.12.2019
Gabriele Gonzalez Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Pensjonist Fiolinpedagog 15.02.2020
Jannike Jensen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad ufør humaniora 16.03.2020
Linda Romøren Rogaland fylkeskommune Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Lektor i videregående skole Sosial antropolog 29.03.2020
Sunniva Skaug Student på annet nivå 09.04.2020
Solfrid Habte-Sønsteby Dnk Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Diakon Diakon 02.06.2020
Monica Gullbrekken Varne Kriminalomsorgen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Sosionom (miljøterapeut) Annet 02.06.2020
Kirsten Sønsteby Hanssen Annet Pensjonist 02.06.2020
Linda Øverby Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet 02.06.2020
Marianne Wistad Langseth Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Diakonsykepleier Annet 02.06.2020
Atle Eikeland Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Kirke Sosialt arbeid 02.06.2020
Ingrid Meyrick Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Pensjonist 02.06.2020
Ragnhild Stav Den norske kyrkja Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Diakon 03.06.2020
Brede Fladen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Senior Software Developer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 03.06.2020
nb_NONorwegian