Signaturer

Navn Institusjon/arbeidsgiver Akademisk grad eller tittel Stillingstype eller rolle Kompetanseområde Signaturdato
Morten Irgens OsloMet – storbyuniversitetet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Kunstig intelligens eller robotikk 04.05.2019
Pinar Heggernes Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 05.05.2019
Klas Pettersen NORA Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk 06.05.2019
Hugo L. Hammer OsloMet – storbyuniversitetet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk 06.05.2019
Kenneth Ruud UiT Norges arktiske universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 06.05.2019
Rachel Thomas Simula Research Laboratory Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 06.05.2019
Agnar Aamodt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Prosjektleder, AI-forsker og forskningsleder siden 1983 Kunstig intelligens eller robotikk 07.05.2019
Bjørn Harald Hegreberg Garborg OsloMet – storbyuniversitetet Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Student på annet nivå 08.05.2019
Helge Langseth Norwegian Open AI Lab, NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor 08.05.2019
Michael Riegler SimulaMet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Researcher Kunstig intelligens eller robotikk 09.05.2019
Alex Alcocer Oslo Metropolitan University Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling professor Kunstig intelligens eller robotikk 09.05.2019
Tom Ryen Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk 09.05.2019
Henning Åge Skarbø Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 10.05.2019
Anders Braarud Hanssen OsloMet Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 10.05.2019
Jill Walker Rettberg Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forskergruppeleder Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 10.05.2019
Tale Skjølsvik OsloMet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) 10.05.2019
Julia Romanowska Universitetet i Bergen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand bioinformatikk, biostatistikk 10.05.2019
Kenneth Fossen Institut for Informatikk Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Student på annet nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 10.05.2019
Laura Garrison University of Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 10.05.2019
Kristin Sverdrup Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prosjektleder Digital transformasjon 10.05.2019
Inga Strümke UiB Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk 10.05.2019
Jan Arne Telle Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 10.05.2019
Mark West Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Mellomleder Kunstig intelligens eller robotikk 10.05.2019
Nora Tessem Utvikler 10.05.2019
Sølve Heggem Bouvet Sandvika Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 10.05.2019
Øystein Øvrebø Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 10.05.2019
Sushma Grellscheid University of Bergen, Norway and Durham University, UK Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 10.05.2019
Fredrik Grindland Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Rådgiver Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 10.05.2019
Michael Ralph Fellows University of Bergen, Norway Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag 12.05.2019
Kjetil Thorvik Brun Abelia Annet Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet 12.05.2019
Robin T. Bye NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Associate Professor and Head Cyber-Physical Systems Lab Kunstig intelligens eller robotikk 12.05.2019
Margareth Hagen Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet 12.05.2019
nb_NONorwegian