Quotes

«Den teknologiske utviklingen peker mot en fundamental endring av krigføring og konflikter. I tillegg peker den relativt lave kostnaden mot raskere produksjon, utplassering og uønsket spredning. Kloden kan bli et mye farligere sted.» 

– Morten Irgens, 2019

“We should not participate in nor support the development, manufacture trade, or use of lethal autonomous weapons. I support the Norwegian initiative and ask scientists, technologists, companies and organizations, as well as leaders, policymakers, and other individuals, to join their pledge”.

– Yoshua Bengio, 2019

 

“The question whether we allow fully autonomous weapons to hold the power of life and death over human beings is simply the starkest formulation of a much larger question – do we try to hold on (against the odds) to human agency, responsibility and the search for meaning, or do we abandon that quest?”

– Christof Heyns, March 2021

“There must be a clear link between the people and responsible for and willing to engage weapons and technology in identifying and targeting humans with weapons. These people in their roles must be accountable for both their own decisions and the actions where technology is put to use targeting people. We cannot leave the control mechanisms and decisions to the developers and the technology they develop.”

– Torgeir Andrew Waterhouse, Director of Internet & New Media IKT Norge, 2019

«Som småstat bør vi være opptatt av internasjonal regulering av noe som kan påvirke oss i så stor grad som autonome våpen»

– Oberst Gjert Lage Dyndal, nestleder for Strategic Analysis Capability i NATO v/Oslo Militære Samfund, 2019

”Norge hadde en aktiv rolle i minekonvensjonen og arbeidet mot klasevåpen. Dødelige autonome våpen bør være den neste i den rekken”.

– Espen Barth Eide, 2019

“For Etikkrådet er problemstillinger knyttet til dødelige autonome våpensystemer aktuelle ettersom det i Statens pensjonsfond utlands (SPUs) etiske retningslinjer (§ 2 a) heter at fondets midler ikke skal være investert i selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Det finnes i dag ikke konvensjoner eller protokoller som sikrer at det er tilstrekkelig menneskelig intervensjon i syklusen for disse systemers utvelgelse av mål og angrep på mål, til at vi kan si at disse ikke bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Etikkrådet følger derfor nøye med på selskapene i fondets eventuelle medvirkning til, og ansvar for, utvikling av slike systemer.”

– Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, 2019

“We won’t be able to uninvent the technology, but if strong stigma against them exists, they won’t be deployed in the battlefield.”

– Toby Walsh, 2017

 "I know that this might look like a debate about some distant future or about science fiction. It's not."

– Federica Mogherini, EUs sjef for utenriks- og sikkerhetspolitikk, 2018

«Utviklingen dødelige autonome våpensystemer er skremmende. Jeg ønsker at Regjering og Storting tar en ledende rolle i utviklingen av internasjonale normer, lover og forskrifter for nedrusting og kontroll av slike våpensystemer.

– Hugo Lewi Hammer, leder av OsloMet Artificial Intelligence Lab, 2019

“States must work urgently to establish limits on autonomy in weapon systems”. 

– International Committee of the Red Cross  to the United Nation CCW State Parties, 2018

“I mine øyne er ansvaret jeg har fått som rektor ved et av Norges universiteter å gjøre framtiden bedre.  Noen ganger er det beste jeg kan gjøre å si i fra. Framtiden vil være mye, mye bedre om vi får etablert et internasjonalt forbud mot dødelige autonome våpen.”

– Curt Rice, rektor ved OsloMet storbyuniversitetet, 2019

“We have to strengthen the international and regional institutions entrusted with ensuring international peace and security and increasing mutual trust, not investing on developing autonomous weapons systems.”

– Gentian Zyberi, Head of Department at Norwegian Centre for Human Rights UiO, 2019 

“AI skal alltid brukes til å bidra en velfungerende samfunnet, ikke til ødelegge det.”

– Aiko Yamashita, Associate professor ved OsloMet storbyuniversitetet, 2019

“Dødelige autonome våpen er en trussel mot menneskeheten”

– Gunnar Hartvigsen, Professor ved UiT Norges arktiske universitet, 2019

“Dette er en minst like viktig prinsippsak som klaseammunisjon, der Norge var initiativtager for å få til et internasjonalt forbud i 2008.”

– Dag Svanæs, Professor ved Institutt for datateknologi NTNU, 2019

“Utviklingen skjer raskt, AI killer robots kan være en realitet om få år.”

– Geir Hovland, Center Director SFI Offshore Mechatronics and professor at Universitetet of Agder, 2019

“Altfor ofte har fundamentale juridiske, etiske og politiske problemstillinger om nyskapende militærteknologisk utvikling kommet først etter at de nye teknologiene er tatt i bruk.”

– Tor Arne Schjander Berntsen , Gjert Lage Dyndal og Sigrid Redse Johansen, 2016

“Dødelige autonome våpen kan brukes til utenomrettslige henrettelser. Det er ikke demokratiske rettsstater verdig. Derfor må utviklingen under internasjonal kontroll.”

– Lars Gule, førsteamanuenisis ved OsloMet storbyuniversitetet, 2019

“The European Parliament  (…) urges the VP/HR, the Member States and the Council to work towards an international ban on weapons systems that lack meaningful human control in the critical function of selecting and engaging targets, (…)”

– The European Parliament

“Aldri skal maskiner dømme mennesker!”

– Alexander Horsch, head of the Computer Science Department at UiT The Arctic University of Norway, 2019 

“Én feil er én utilgivelig feil for mye”

– Geir Horn, Head of European ICT Projects UiO, 2019

“Autonome våpen senker prisen for å bruke vold og gå til krig. De bør forbys.”

– Espen Andersen, Direktør ved Institutt for strategi BI, 2019

“Dødelige autonome våpen bør absolutt forbys.”

– Inge Helland, Professor Emeritus at Department of Mathematics UiO, 2019

“Autonome våpen vil før eller siden gjøre feil, med fatale konsekvenser. Det er moralsk forkastelig å ha dødelige autonome våpen.”

– Bjørn B. Larsen, Førsteamanuensis ved Institutt for elektroniske systemer NTNU, 2019

“Ved å kombinere kunstig intelligens og dødelige våpen skaper vi oss en krigsmaskin vi ikke vet om vi kan temme.”

–  Sigurd Reistad Klæva ved Oslotech AS/Forskningsparken, 2019

“Gjennom arbeid med kunstig intelligens, maskinlæring og andre verktøy for automatiserte beslutninger vet vi at slike systemer også tar feil. Når slik teknologi brukes i dødelige autonome våpensystemer vil slike feil kunne være fatale, noe som ikke er akseptabelt. Vi bør derfor ikke utvikle, anskaffe eller distribuere slike våpensystemer.”

– Haakon Bryhni, Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering, 2019

“Viktig initiativ fra “teknologene” som kjenner potensialet i teknologien….”

–  Knut D. Asplund, Prosjektleder rettsstat og rettsikkerhet ved Norsk senter for menneskerettigheter UiO, 2019

“Norge må føre an i kampen mot autonome våpensystem. Det er en livsfarlig utvikling dersom vi lar AI bestemme over liv og død i en krigssituasjon.”

– Helge Fredriksen, Universitetslektor ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag UiT, 2019

“Previous ethical guidance in arms control, that build on just war theory and other established ethical principles such a proportionality, and that resulted in the ban against chemical weapons and anti-personal mines, show us that this kind of normative stance can have significant implications for those people that get caught up in war.”

– Cedric de Coning, Senior Research Fellow at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), 2019

“Dødelige autonome våpen er en opplagt trussel for at krigføring og terror kommer ut av kontroll, og at demokratiske og humane verdier settes ut av spill. Dette må vi forhindre!”

– Helge Brattebø, Leder NTNU Bærekraft, 2019

“If we want to preserve human specie, this is the type of technology that we should avoid. We should never forget that one of the main objectives of technology is to improve and sustain human life”.

– Joao Leal, Professor at Department of Engineering Sciences UiA, 2019

“Will autonomous weapon systems be developed? Obviously yes. But just like with nuclear, biological or chemical weapons, a strong enough international regulation might prevent – or at least limit – an arms-race and the proliferation of these systems.”

– David Völgyes, Postdoctoral Fellow at Department of Informatics UiO, 2019

"I'm thinking about something much more important than bombs. I'm thinking about computers."

– John von Neumann, 1945

“Artificial intelligence is the future ... Whoever becomes the leader in this sphere will become the ruler of the world.” 

-Vladimir Putin, 2017

 

en_USEnglish