Internasjonale opprop

Med dette nasjonale oppropetet addresserer vi våre folkevalgte i Regjering og Storting. Det finnes i tillegg internasjonale opprop, fra AI- og robotikkforskere og teknologiselskaper, som addresserer FN og FNs Våpenkonvensjon der stater siden 2014 har diskutert regulering av autonome våpen. I tillegg til å skrive under på vårt nasjonale opprop, ber vi deg vurdere å skrive under på de internasjonale oppropene. I filmen under forteller internasjonale AI forskere om hvorfor de støtter et forbud mot dødlige autonome våpensystemer. Filmen er produsert av Future of Life Institute

nb_NONorwegian