Signaturer

Navn Institusjon/arbeidsgiver Akademisk grad eller tittel Stillingstype eller rolle: Kompetanseområde:
Morten Irgens OsloMet – storbyuniversitetet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Kunstig intelligens eller robotikk
Pinar Heggernes Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Klas Pettersen NORA Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Hugo L. Hammer OsloMet – storbyuniversitetet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Kenneth Ruud UiT Norges arktiske universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Rachel Thomas Simula Research Laboratory Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Agnar Aamodt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Prosjektleder, AI-forsker og forskningsleder siden 1983 Kunstig intelligens eller robotikk
Bjørn Harald Hegreberg Garborg OsloMet – storbyuniversitetet Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Student på annet nivå
Helge Langseth Norwegian Open AI Lab, NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor
Michael Riegler SimulaMet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Researcher Kunstig intelligens eller robotikk
Alex Alcocer Oslo Metropolitan University Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling professor Kunstig intelligens eller robotikk
Tom Ryen Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Henning Åge Skarbø Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Anders Braarud Hanssen OsloMet Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Jill Walker Rettberg Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forskergruppeleder Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Tale Skjølsvik OsloMet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Julia Romanowska Universitetet i Bergen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand bioinformatikk, biostatistikk
Kenneth Fossen Institut for Informatikk Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Student på annet nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Laura Garrison University of Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kristin Sverdrup Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prosjektleder Digital transformasjon
Inga Strümke UiB Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Jan Arne Telle Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Mark West Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Mellomleder Kunstig intelligens eller robotikk
Nora Tessem Utvikler
Sølve Heggem Bouvet Sandvika Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Øystein Øvrebø Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Sushma Grellscheid University of Bergen, Norway and Durham University, UK Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Fredrik Grindland Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Rådgiver Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Michael Ralph Fellows University of Bergen, Norway Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kjetil Thorvik Brun Abelia Annet Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet
Robin T. Bye NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Associate Professor and Head Cyber-Physical Systems Lab Kunstig intelligens eller robotikk
Margareth Hagen Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet
Edmund Brekke NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Prosjektleder Kunstig intelligens eller robotikk
Cordian Riener Uit The Arctic University of Norway Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Stian Normann Anfinsen UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Geir Hovland Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Tobias Mahler UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Nestleder Senter Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Arne H. Krumsvik Høyskolen Kristiania Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Tønnes Nygaard Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Maja van der Velden Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Vidar L. Haanes MF vitenskapelig høyskole Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet
Roger Normann NORCE Norwegian Research Centre Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Asbjørn Danielsen UiT - Norges Arktiske Universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Kunstig intelligens eller robotikk
Fredrik Saxegaard MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Teologi
Maria Ledstam MF Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Asle Eikrem MF Vitenskapelig Høyskole Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Filosofi og teologi
Eivind Kristoffersen NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Artificial Intelligence for sustainability and the Circular Economy
Sunniva Whittaker UiA Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet
Lina Snoek Hauan MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Hildegun Hennum Høeg MF vitenskapelig høyskole Seniorrådgiver, øverste nivå
Margunn Aanestad Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
F. LeRon Shults University of Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Ian de Medeiros Esper Norwegian University of Life Science Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Johann Roppen Høgskulen i Volda Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet
Kristian Nymoen Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Kunstig intelligens eller robotikk
Nils Butenschøn SMR, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Internasjonal politikk
Mats Høvin UIO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Vitenskapelig ansatt Kunstig intelligens eller robotikk
Eli Boran NHO Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Erik Reichborn-Kjennerud NUPI Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Trym Holter SINTEF Digital Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Elias Bjørne NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Nina Lager Vestberg NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet
Leon Moonen Simula Research Laboratory Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Research Professor Applications of artificial intelligence in software engineering (incl. autonomous self-healing systems)
Lars Fr. H. Svendsen Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Benedikte Wallace Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Elaine Munthe Universitetet i Stavanger / Dekan Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet
Kerstin Bach NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Bart van Blokland Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Michael R. P. Ragazzon NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Gisle Kvanvig Norsk senter for menneskerettigheter/Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prosjektleder Menneskerettigheter, rettsstat
Bjarte G. B. Solheim Prototech AS Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Fagansvarlig - Leder for Romfart / seniorforsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kjetil Nørvåg NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Hallvard Trætteberg Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Vanlig faglig ansatt Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Terje Røsand NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Ingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Birgit Sørgård IDI/NTNU Annet Administrativt ansatt
Geir Mathisen Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor embedded systems Kunstig intelligens eller robotikk
Ahmed Elmokashfi Simula Metropolitan CDE Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Magnus Lie Hetland NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Filip Schjerven NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Lee Andrew Bygrave Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Tanja Storsul Institutt for samfunnsforskning Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Dag Wiese Schartum UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Jianhua Zhang Oslo Metropolitan University Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Gunnar Tufte NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Pål Sætrom NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Håkon Måløy NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Anette Bergo Bouvet Norge AS Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Lisa Scordato Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad seniorrådgiver statsvitenskap
Simon Blindheim NTNU ITK Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Anastasios Lekkas Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Associate professor of autonomous systems Kunstig intelligens eller robotikk
Daniel Groos NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Jon Hovland Honerud Universitetet i Sørøst-Norge Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Faggruppeleder Innovasjon og entreprenørskap
Cevdet Islek NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Lektor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Trond Andresen Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Faglærer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Theoharis Theoharis IDI/NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Adil Rasheed NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Faculty Member Kunstig intelligens eller robotikk
Leif Erik Andersson Norwegian University of Science and Technology - Department of Engieering Cybernetics Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Odd Erik Gundersen NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Delttidsstilling på NTNU. Kunstig intelligens eller robotikk
Anders Lyngvi Fougner NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Morten Hovd NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Sølve Selstø OsloMet - storbyuniversitetet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Gjert Lage Dyndal Forsvaret Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsker, bistilling Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Damiano Varagnolo NTNU in Trondheim, Institutt for teknisk kybernetikk Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Dag Svanæs NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Gruppeleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Tárik S. Salem NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Lars Gjesvik NUPI Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Forskningsassistent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
John Krogstie NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Bjørn Skjellaug SINTEF Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Arne Lakså UiT Norges Arktiske Univrsitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kristin Tøndel Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Gentian Zyberi Norwegian Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder International human rights, international humanitarian law.
Kanna Rajan NTNU Dept. of Engineering Cybernetics & and SFR AMOS Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Kunstig intelligens eller robotikk
Aiko Yamashita OsloMet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Susanne Flølo Norsk senter for menneskerettigheter Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Mahdi Amani NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Bjørn Magnus Mathisen NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Noeska Smit University of Bergen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling tenure-track faculty member Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Tore Lindholm Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Moralfilosofi
Stefano Bertelli Inst. Teknisk kybernetikk /NTNU Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Teknisk leder nivå 4 Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Egil Kallerud Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Tidl. fagbladredaktør Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Gunnar Hartvigsen Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forskningsgruppeleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Aksel Tjora NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Henning Omre Institutt for matematiske fag, NTNU, Trondheim, Norge Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Heri Ramampiaro NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forskningsgruppeleder Kunstig intelligens eller robotikk
Yngve Hafting Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Universitetslektor Kunstig intelligens eller robotikk
Per Arne Slotte Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Norvald Stol IIK, NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Bjørn B. Larsen NTNU, Institutt for elektroniske system Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Anne Kværnø Institutt for matematiske fag Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Anne Fiksdahl NTNU, Inst for kjemi Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling professor, forsker forsker ;kjemi, miljø
Joanna Nicholson Pluricourts, Faculty of Law, University of Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Bård A Andreassen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Anne Helene Bakke UiO/NSO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Kai Torgeir Dragland NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Senioringeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Marion Grau MF Vitenskapelige Høyskole for Teologi, Religion of Samfunn Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor
Lokukaluge Prasad Perera UiT The Arctic University of Norway Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Hans Ekkehard Plesser NMBU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Ole-Christoffer Granmo Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Arild Jansen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
D. Kwame Minde Kufoalor NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Kjetil Fretheim MF vitenskapelig høyskole Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Etikk og diakoni
Tonje Bentzen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Utreder Annet
Jon Glenn Gjevestad NMBU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Kunstig intelligens eller robotikk
Therese Jensen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Musikkterapeut Musikkterapi
Shahab Shamshirband IDI/NTNU Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Eirin Aders UiO Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Biovitenskap
Lars Aders NTNU Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Jakob Karlsen NTNU FTKONSTRMA-BSC-2året Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kjersti Lohne Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Per Jørgen Ystehede Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Rådgiver Annet
Asbjørn Bløtekjær Thomassen NTNU/ IDI Amanuensis AI-gruppa
Curt Rice Oslo Metropolitan University Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Kristian Stene NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Axel Tidemann Telenor Research Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Seniorforsker Kunstig intelligens eller robotikk
Frode Eldevik Selvstendig næringsdrivende Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Frank Reichert University of Agder (UiA) Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Pinar Øzturk NTNU førsteamanuensis
Svein Erik Bratsberg NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor og programansvarlig Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Hilde Aders Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad lærer
Øyvind Stavdahl NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Kunstig intelligens eller robotikk
Alfredo Carella OsloMet - storbyuniversitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Fredrik Jenssen Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Hamid Hosseinzade Khanamiri Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Eivind Brevik Høyskolen Kristiania Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Arne Sørvig Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse. Utenfor akademia Økonomi
Bianca Hammer Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Universitetslektor Annet
Sigurd Eilerås Studerer AI ved NTNU Annet Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Vidar Slåtten Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Principal developer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kjartan Haug Shell Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Digitaliseringsingeniør Kunstig intelligens eller robotikk
Aasmund Kvamme Høgskulen på Vestlandet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Høgskolelektor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Gunnar Misund Høgskolen i Østfolde Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Foreleser/forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Geir Heierstad OsloMet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet
Anita Borch SIFO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet
Magne Jørgensen Simula Metropolitan Center for Digtial Engineering Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Eivind Jacobsen Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Jakob Sterri NTNU Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Torleif Halkjelsvik Simula Metropolitan Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Eirik Svendsen NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Jan Tore Fagertun SINTEF Ocean AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Leif Magne Sunde SINTEF Ocean Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Forskningsleder Annet
Birger Venås Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Harald Holone Høgskolen i Østfold Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Kunstig intelligens eller robotikk
Erik Kyrkjebø Høgskulen på Vestlandet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Kunstig intelligens eller robotikk
Truls Lie NY TID Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Ansvarlig redaktør Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Adrian Hatletvedt Ntnu Annet Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Martin Halseide NTNU Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Are Magnus Bruaset Simula Research Laboratory Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Torgeir Dingsøyr NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling professor II Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Erling P Strand Høgskole i Østfold Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Høgskolelektor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Gro Anita Fonnes Flaten Høgskulen på Vestlandet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet
Christen Krogh Høyskolen Kristiania Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Kunstig intelligens eller robotikk
Lars Emil Knudsen Høgskolen i Østfold Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Høgskolelektor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Lars Gule OsloMet - storbyuniversitetet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Samfunnsfag/etikk
Susann Andora Biseth-Michelsen UiO Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Student på annet nivå
Gaute Solemdal NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Kenan Mahic NTNU Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Monica Lind Kristiansen Høgskolen i Østfold Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Jørn Ivan Brandett Universitetet i Agder Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad overingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Eirik J. Irgens NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Ledelse
Siebe van Albada NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Fysikk
Scott William Christopher Bunting NTNU Annet Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Mette Tollefsrud OsloMet - storbyuniversitetet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet
Frank Alexander Kraemer NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Vitenskapelig ansatt Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Inger Berge Hagen NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Anete Vagale NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Johan Christian Jenssen NTNU Student 4.klasse , master Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Trygve Vang NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Bjørnar Veie Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Olav Lysne Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Christen Andreas Orvin Wroldsen Universitetet i Oslo/Studentparlamentet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Statsvitenskap
Ottar Osen NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førstelektor. Underviser og forsker. Kunstig intelligens eller robotikk
Kristian Fjelde Pedersen Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Monica Divitini NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Johannes Kirchmair University of Bergen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Group leader Kunstig intelligens eller robotikk
Kristine Rensvik Viddal NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Per Arne Godejord Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Foreleser Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Scott Gullaksen NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Eirin Evjen Effektiv Altruisme Norge Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Gro Jamtvedt OsloMet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet
Aslak Bergersen Simula Research Laboratory Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Mohammad Albatat Oslo Universitetssykehus Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Pål Halvorsen SimulaMet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Josef Noll UiO/Institut for Teknologisystemer Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor og Generalsekretær Basic Internet Foundation Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kari Anne Næss Re:Ager - forumteater for fellesskap Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Daglig leder Fred og konflikt-arbeid
Shaukat Ali Simula Research Laboratory Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Torbjørn Svendsen NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Direktør NTNU Digital Kunstig intelligens eller robotikk
Baltasar Beferull-Lozano WISENET Center / University of Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Knut H. Sørensen NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Anders Kofod-Petersen NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling II'er stilling Kunstig intelligens eller robotikk
Alexandra Diem Simula Research Laboratory Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Gunnar Strand Jacobsen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Simen Ådnøy Ellingsen NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Signe Moe SINTEF/NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Carsten Helgesen Høgskulen på Vestlandet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Faglig ansatt Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Iselin Gulli Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Tor Erik R. Johnsen Seniorkonsulent/UiO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Administrativ koordinator Annet
Knut D. Asplund SMR, JurFak, UIO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prosjektleder Menneskerettigheter
Pieter Toussaint NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling fagenhetsleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Atle Ottesen Søvik MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Tiril Willumsen UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Fagleder, head of department Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Anne Halvorsen Universitetet i Agder Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet
Evi Zouganeli OsloMet - Oslo Metropolitan University Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Thomas Aarholt Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Tom Andersen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet
Paul Jarle Mork NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet
Arnoldo Frigessi University of Oslo and Oslo University Hospital Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Fritz Albregtsen Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Digital image analysis, Machine learning
Filippo Remonato SINTEF Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling forsker Kunstig intelligens eller robotikk
Ståle Nygård Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Bioinformatikk
Tiina Komulainen Oslo Metropolitan University Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Emilie Eliseussen Ødegaard Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Forskningsassistent Matematikk og statistikk
Pierre Lison Norsk Regnesentral Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling seniorforsker Kunstig intelligens eller robotikk
Dag S Thelle Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Medisinsk statistikk. Epidemiologi.
Hadi Fanaee-T University of Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Lien Diep Oslo Universitetssykehus og Universitet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Forsker/statistiker Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Inger Hansen Freelance Annet Freelance
Corina Rueegg University of Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Researcher Epidemiology & Biostatistics
Øystein Sørensen Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Valeria Vitelli University of Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Helle Baalsrud Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet
Sharmala Aravinthan Universitetet i Oslo Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Avdelingsingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Marit Veierød Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Gruppeleder Biostatistikk og epidemiologi
Sigrid Heiberg Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Prastudy Fauzi Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Marianne Aasen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet
Signe Riemer-Sørensen SINTEF Digital Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker Astrofysikk
Juan Victor Abreu-Peralta NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Torunn Aardal Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prosjektleder Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Gustav Baardsen Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet
Per Magne Florvaag SimulaMet Research Engineer
Mathias Bynke NTNU Annet Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Kunstig intelligens eller robotikk
Maren Evensen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Bendik Bygstad Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Gijsbert Breedveld UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kristian Berland NMBU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Klaus Høiland Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Annet
Lars Frogner Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Astrofysikk
Ørjan Grøttem Martinsen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Seksjonsleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Hans Brenna Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Geovitenskap
Leiv-J. Gelius UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Arne Maus Ifi, UiO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Emeritus Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Susmit Kumar University of Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Applied Physics
Krister Borge Institutt for informatikk Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Ingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Chidanand Bhoodoo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Semiconductor Physics
Ivar Hukkelberg Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Mats Høvin Forskingsgruppe for robotikk og intelligente systemer, Inst. for Informatikk, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Vitenskapelig ansatt Kunstig intelligens eller robotikk
Fabian Andsem Harang Universitet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Geir Horn Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Head of European ICT Projects Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kjell Martin Danielsen Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Senioringenør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Alma Leora Culén University of Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Co-leader of the sustainability and design lab Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Anders Kvellestad Imperial College London og UiO Postdoktorand
Ingrid K. Glad Universitetet i Oslo, Matematisk Institutt Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor/senterledelse Kunstig intelligens eller robotikk
Ann-Cecilie Larsen Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker Kjerne-astrofysikk
Sølvi Haavik Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Rådgiver kulturforståelse
Inge Helland Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Eivind Hovig Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Helge Hellevang Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Studieretningskoordinator Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Lars-Andre Erstad Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Geokjemi
Julie Nitsche Kvalvik Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Vanja Haugland Institutt for geofag, Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Seniorkonsulent i studieadministrasjonen
Joakim Bergli Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Fysikk
Simon Boge Brant Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Atle Bjørnerud Universitetet i Oslo / Oslo universitetssykehus Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Daniel Hatlem Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Biofag
Yvonne Halle Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Seniorrådgiver, studieadministrasjon Annet
Per-Anders Hansen Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Materialvitenskap
Eirik Gjerløw Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Astrofysikk
Stein Vidar Haugan Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Gruppeleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Åslaug Brynildsen Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Rådgiver Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
André Almås Christiansen OsloMet Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Lederstøtte Annet
Magdalena Ivanovska UiO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Kristian Munter Simonsen OsloMet – Storbyuniversitetet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Matias Robberstad Vangen UiO Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Helge Balk Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Andreas Jacobsen Fossekall Teknologi Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad CEO Universal design of ICT
Magnus Holm Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Skribent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Simon Funke Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Torsten Bringmann Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Fysikk
Daniel Romero University of Agder Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling ikke leder, bare forsteamanuensis Kunstig intelligens eller robotikk
Emilio Ruiz UiA Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Marianne Lyseng NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Rådgiver Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Daniel S. Fava University of Oslo Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Christian Zurbuchen Økoringen Vest Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet
Vegard Kolbjørnsrud Handelshøyskolen BI Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Espen Andersen Handelshøyskolen BI/Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Harald Weedon-Fekjær Oslo University Hospital, Oslo Center for biostatistics and epidemiology [OCBE] Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Researcher Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Øistein Haugsten Holen UiO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Biologi
Kjetil Kjernsmo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Seniorutvikler Kunstig intelligens eller robotikk
David Cameron Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Farhad Nooralahzadeh UiO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Amgad Hanafy Salem University of Oslo Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Senior Engineer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Øystein Prytz Universitetet i Oslo, Fysisk institutt Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Fysikk og nanoteknologi
Anne Schistad Solberg Universitet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Kunstig intelligens eller robotikk
Einar Uggerud Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Kjemi
Martin Tveten Matematisk institutt, Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kaiqi Xu Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kjemi
Helge Fredriksen UiT - Norges Arktiske Universitet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Ashish Rauniyar University of Oslo, Norway Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Ole-Johan Skrede UiO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Martin W. Gerdes University of Agder Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Researcher and Teacher Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Ketil Røed Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Reinhard Siegmund-Schultze University of Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling No leadership History of Science
Åshild Fredriksen UiT Norges arktiske universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Fysikk
Gunstein Skomedal Universitetet i Agder Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Camilla Brekke UiT The Arctic University of Norway Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Amit Sharma University of South-Eastern Norway Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Annet
Florian Ströhl UiT The Arctic University of Norway Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Biotechnology
Michael Welzl Universitetet i Oslo / IFI Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Rune Finsås Einrem UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kjemi
Raheleh Jafari Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR), University of Agder, Grimstad, Norway Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Michael Ruderman University of Agder Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling research & teaching control engineering
Ravi Sharan University of Agder Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Holger Stunitz UiT Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsker, dosent Natural Science (earth science)
Asbjørn Vøllestad UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Biologi
Lei Jiao Center for Artificial Intelligence Research, University of Agder Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Study program leader, international Master's program of ICT Kunstig intelligens eller robotikk
Pauline Vos Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Matematikkdidaktikk
Hans Pécseli Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling forskning & undervisning rom-plasma fysikk
Joao Leal Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Are Raklev Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Giovanni Sebastiani Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone", Rome, Italy Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Karl-Berge Rød Universitetet i Agder Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Ingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kai Håkon Christensen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet
Harald Sauvik Universitet i Agder Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Avdelingsingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Anja Røyne Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker og førstelektor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Paul nikolai Smit Universitetet i Sørøst-Norge Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet
Marit Dagny Kristine Jenssen UiT Norges Arktiske Universitet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Lars Brenna UiT - Norges Arktiske Universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Ken Arne Jensen UiT Norges arktiske universitet Ingeniør Senioringeniør
Jon Bråte Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Biolog
Andreu Llabrés UiT The Arctic University of Norway Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Thea Moen UiO Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Administrasjon Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Knut-H. Rolland Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Seksjonsleder Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Désirée Treichler UiO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Changkyu Choi UiT The Arctic University of Norway Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Joost van den Broek University of Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Geoscience
Maria Sydnes UiT The Arctic University of Norway Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Study coordinator Emergency management
Ajit Jha University of Agder Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Teaching and research Kunstig intelligens eller robotikk
Azeem Hussain UiT The Arctic University of Norway Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Safety Engineering
Kusti Skytén University of Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Biostatistics
Ida Scheel Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker og underviser Kunstig intelligens eller robotikk
Knut Liestøl Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forskningsleder Kunstig intelligens eller robotikk
Hans Martin Seip Dept. of Chemistry, University of Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Emeritus Environmetal chemistry
Per-Einar Rosenhave Universitetet i Sørøst-Norge Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Utvikler Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Anne Gerd Imenes Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsker og underviser Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Vebjørn Gilberg Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Teoretisk Fysikk
Ellen Karoline Henriksen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Seksjonsleder (nivå 4) Annet
Marit Ledsaak Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Overingeniør Biokjemi og molekylærbiologi
Linn Meidell Dybdahl NIFU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet
Leila Ben Saad University of Agder Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Eli Olaug Hole Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor, Seksjonsleder (nivå 4) Fysikk
Céline Cunen Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Statistikk
Lilja Øvrelid Institutt for Informatikk, UiO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forskningsgruppeleder Kunstig intelligens eller robotikk
Vinit Ravishankar UiO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Fredrik Jørgensen Universitetet i Oslo Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Universitetslektor II Kunstig intelligens eller robotikk
Erik Velldal University of Oslo, Department of Informatics Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Associate Professor Kunstig intelligens eller robotikk
Jim Tørresen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Nils Chr. Stenseth CEES & MNF, Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forskning og rådgiver Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Dag Sjøberg UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Seksjonsleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Jan Olav Eeg Prof. emeritus, Fysisk intitutt, Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Øylov cyvin NTNU Vitenskapsmuseet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Utstillingsformgiver Annet
Trenton Schulz Universitet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Robert Jenssen UiT Norges Arktiske Universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Gruppeleder, UiT Machine Learning Group Kunstig intelligens eller robotikk
Floridona Tetaj UiA Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Wiebe E. Bijker NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Alexander Horsch UiT Norges arktiske universitet, Institutt for informatikk Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Murhaf Fares University of Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Vignesh Raja Ponnambalam Norwegian University of Life Sciences Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Xin Luo University of Stavanger Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Decision analysis, Statistics
Yujie Xing NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Erling Krogh Norges miljø- og biovitenskaelige universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Studieleder, tilltsvalgt fakultetet for NTL Lærerutdanning, samfunnsvitenskap
Magnus Jahre NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Kunstig intelligens eller robotikk
Pål Anders Floor Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Solveig Strangstadstuen NMBU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Amanuensis lærerutdanning Annet
Lasse Natvig NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Faglærer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Muhammad Nadeem Akram USN Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Jon Arne Evjenth UiS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Teknisk ansatt Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Christian Henrik Alexander Kuran Universitetet i Stavanger Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Henrik Urdal Institutt for fredsforskning (PRIO) Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet
Martin Gilje Jaatun UiS Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor II Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Astrid Mork-Jansson Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Biokjemi
Åsvald Lima Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Cedric de Coning Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Peace Studies & Applied Ethics
Rabia Naseem NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Marthe Måløy Nord universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ansatt ved universitetet Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Øystein Lund Bø Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Gaute Einevoll NMBU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Bare professor 🙂 Kunstig intelligens eller robotikk
Fernando Corfu University of Oslo, Geosciences Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Geology
Trond A. Abrahamsen Forsknings- og undervisningsstilling
Vegard Evjen Hovsein Maritime Robotics AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad CEO Maritime Robotics AS Kunstig intelligens eller robotikk
Nils Petter Gleditsch Annet Pensjonist
Jan Johansen Hempel UiS Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Naturvitenskap; Biologisk kjemi og biokjemi
Alexander Rothkopf University of Stavanger Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Research Group Leader and RCN Principal Investigator Theoretical High Energy Physics and Machine Learning
EunHee Cho Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad concerned citizen Annet
John Wyller NMBU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Anvendt matematikk
Thomas Haugland Johansen UiT Norges arktiske universitet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Lode Wylleman University of Stavanger Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Differential geometry and general relativity
Lasse Berg Andersen UIS Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor II Risk Management
Halvard Buhaug PRIO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Konflikt- og fredsforskning
Vegard Bruun Bratholm Wyllr Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Medisin
Marianne Gjerlausgen Universitetet i Stavanger Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Seniorrådgiver Nevrofysiologi
Kaia Stødle Universitetet i Stavanger Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Tore Sletten Langeland NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Admin Annet
Jan Heuschele Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Executive officer Biology
Francesco Massel Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Professor Physics
Bjørn Skaar NMBU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Daniel Larsson Universitetet i Sørøst-Norge Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsker Matematikk
Lahiru Sasnahyake Mudiyanselage NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Irina Averkina UiS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Magnar Gullikstad Johnsen UiT Norges Arktiske Universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Nestleder på enheten Geofysiker
Petra Imhof UiS Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Thomas Frågåt Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Fysikkdidaktikk
Dar'ya Guarnera NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Laurent Vanoverberghe USN Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Undervisning Maksinteksnisk design
Torbjørn V Ness NMBU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Silje L. Meskestad Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Cristina Marco NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Rolf Ergon USN Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Emeritus Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
David Völgyes University of Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Knut Fægri Pensjonist (fra UiO) Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Pensjonist, prof. em. Mangeårig bruker og utvikler av IT innen toppforskning
Matthias Anger Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Musician Annet
Vibeke Os UiT-Norges arktiske universitet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prosjektleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Veronica Estrada Galinanes Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Oda Andersen Nyborg Norges Fredsråd Informasjonsrådgiver
Vegard Nilsen NMBU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Daniele Bjørn Malesani Danish Technical University Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet
Roopam Bamal UIT Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Ivar Austvoll Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Underviser/Forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Elisabeth Seland Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Administrasjon Matematikk
Frøydis Simonsen Forfatter Forfatter
Dag Hareide Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Pensjonist emeritus Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Jon Egil Brekke Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Seniorrådgiver FoU Annet
Jon Magne Leinaas Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Emeritus
Annette Mayor Idavollen Steiner barnehage Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Lærer
Anne Lise Lund Dobloug Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Joachim Voldseth Nord Universitet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Lektor og vitenskapelig assistent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Thomas Haugan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Jan Onarheim NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Innovasjonsleder autonome systemer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Tord Mjøsund Talmo NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Foreleser/forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Torgeir Welo NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Maskinteknikk
Harald Innbjør NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Universitetslektor Underviser i operativt lederskap
Andreas Østhagen Fridtjof Nansen Institute Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Internasjonal politikk
Alexey Pavlov NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Tor Audun Ramstad Pesjonert Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Pensjonist Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Justyna Szynkiewicz NORD Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Max Ingar Mørk NTNU i Ålesund Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Undervisning innen prosjekt- og byggfag
Bjørn Frengstad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Ingeniørgeologi
Vu Le Tran Nord University Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Kjetil Svarstad NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor
Anders Strømberg NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Dietmar Hömberg NTNU Trondheim Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Head of esearch group 'Nonlinear Optimization and Inverse Problems', WIAS Berlin Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Helge Brattebø NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Inge Hoff NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Arnulf Hagen NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor II, vitenskapelig ansvarlig Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Øystein Noreng Handelshøyskolen BI Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Energi
Kiran Aziz BI Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker Jus
Stig Johannessen OsloMet/Nord Universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Strategisk samfunnssikkerhet og demokrati
Helge Weman NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor og gründer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Eivind Eriksen Handelshøyskolen BI Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Matematikk
Alex Klein-Paste NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Gabriel R.G. Benito Handelshøyskolen BI Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Strategi, eierstyring og internasjonalisering
Svein Brurås Høgskulen i Volda Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forskning og undervisning Annet
Ali Kadivar Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Audun Bull Kristiansen Shanghai Jiao Tong University Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Øystein Sande Høgskulen i Volda Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad pensjonist Annet
Oda Nedregård Handelshøyskolen BI Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet
Thomas Viuff Institutt for marin teknikk Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Sverre Velten Rothmund Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
May-Britt Ellingsen NORCE research Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forskningsleder, instituttsektoren Sosiologi
Irina Eidsvold-Tøien Handelshøyskolen BI Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis/forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Hallvard Tjelmeland UiT The Arctic University of Norway Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor
Ingunn Burud NMBU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Troels Jacobsen Universitetet i Stavanger Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet
Andre Eidskrem intraHouse Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad CEO Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Marta Molinas Norwegian University of Science and Technology Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling teaching and research Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Frank Lindseth NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor, lecturer, supervisor, researcher, etc. Kunstig intelligens eller robotikk
Geir Dahl Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Matematikk
Heidi Austlid IKT-Norge administrerende direktør IKT-Norge
Tjerand Silde NTNU Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Bernt Bremdal UiT Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Kunstig intelligens eller robotikk
Nadia Larsen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet
Hein Meling Universitetet i Stavanger Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Lars Kristiansen Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor matematikk og informatikk Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Jørgen Eriksson Midtbø Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Steinar Aas Nord universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Undervisning og forsking i humaniora og samfunnsfag Moderne historie
Ingunn Hanson UiO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Ilona Heldal HVL Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Debesh Jha Simula Research Laboratory Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Per Espen Stoknes Bi Norwegian Business school Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Anne Husebekk UiT Norges arktiske universitet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Medisin
Eddy Kjemi/uio Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Kjemi
Torstein Fjermestad Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kjemi
Martin Ludvigsen NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Morgan Kjølerbakken UIO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Foreleser/forsker Kunstig intelligens eller robotikk
Steinar Bjørnstad Simula MET Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling seniorforsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Tone Süssly . Annet Student på annet nivå
Ole Christian Spro NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kristbjörg Edda Jónsdóttir NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Line Gaare Paulsen IKT-Norge Cand. Polit. Kommunikasjonsdirektør
Mohammad Masoudi University of Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Walter Lund Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Pensjonist (UiO) Annet
Ashkan Moradi NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Mari Heglum Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Oppdragsforsker
Solveig Uio Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet
Ole Gustavsen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Annet Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Design og arkitektur
Andreas Austeng Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Kunstig intelligens eller robotikk
Laura Traavik Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet
Maria Vatshaug Ottermo NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Pål Lader NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Marin teknikk
Hema Awasthi UiO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Økonomikonsulent Økonomi
Øystein A. Wendelborg Universitetet i Sørøst-Norge Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Universitetslektor
Mohit Kumar Ahuja Simula Research Laboratory Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Laurent Georges Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Associate Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Merete Grung UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor II
Karin M. Jacobsen NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Algebra
Helge Spieker Simula Research Laboratory Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Christoph Thieme NTNU, Institutt for marin teknikk Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Torstein Bolstad NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Ole Martin Løvvik SINTEF Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Seniorforsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Rolf Ole Jenssen UiT Norges Arktiske Universitet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kari Bøhle Høgskolen i Molde Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Doktorgradstudent Psykologi
Håvard Heitlo Holm SINTEF Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Solve Eidnes NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Erick Alves NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Camille Crapart Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent miljøkjemi
Olav Gundersen MatNat / Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Senioringeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Per Ove Eikeland Fridtjof Nansens Institutt Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Seniorforsker Annet
Pål Keim Olsen NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Universitetslektor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Siri Gulaker Mathisen NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Ernst Gunnar Gran NTNU, Simula Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis/Adjunct Research Scientist
Fredrik Dessen NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Sindre Ullmann NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet
Robert Bye Nord universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet
Basil Ell UiO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Per Øivind Skard IKT-Norge Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Henry NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Amund Skavhaug NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Joseph LaCasce University of Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Tidliger seksjonsleder Annet
Robert Mortensen NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Håvard E Greger Danielsen Institutt for Kreftgenetikk og Informatikk, OUS. Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Ingvild Ericson Handelshøyskolen BI Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Håkon Grønning NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Undervisningsstilling Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Haakon Bryhni Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Research Professor ved SimulaMet Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Stein Haugen NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Sikkerhet i autonome systemer
Tom Morten Berge Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Trond Bliksvær Nordlandsforskning Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsker Samfunnsvitenskap
Halvard Vike Universitetet i Sørsøst-Norge Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Samfunnsvitenskap
David J. Allen Institutt for fredsforskning PRIO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Rådgiver Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Kristian Normand Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Knut Wold NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Torgeir Andrew Waterhouse IKT-Norge Annet Direktør
Sara Nes Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Irene Bjørnson Pensjonist Annet Et vanlig menneske
Asle Røhne Rossavik Den norske kirke Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prest på sykehjem Annet
Terje Fredvik UiO Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Senioringeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Trine Johansen Meza Høyskolen Kristiania Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet
Thomas Gramstad UiO .
Magnus Kyrkjebø Vinnes NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Fluidmekanikk
Tonette Røstelien NTNU Gjøvik Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Føsteamanuensis Biologi
Svenn-Åge Dahl Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet
Ana Sanchez Laws Volda University College Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Program leader Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Jógvan Magnus Haugaard Olsen UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Stig Erik Ask Annet It-ansvarlig videregående skole
Stig Tore Johannesen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Programvareutvikler, sikkerhet Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Sverre Leivdal Globalskolen AS Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Anne Cathrine Woje Nord universitet Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Spesialbibliotekar E-ressurser bibliotek
Pål Wilter Skedsmo Fridtjof Nansens Institutt Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Seniorforsker Annet
MayBritt Ulveraker Ingen Annet Trygdet
Aleksander Øines Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Charlotte Engelmark Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Seniorrådgiver Annet
Måns Wrange Kunsthøgskolen i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Ken Rino Johnsen Annet Student på annet nivå
Kristina Dunkel UiO Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Geofag
Sondre Sanden Tørdal MacGregor Norway AS Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker og utvikler av robotikk for marine operasjoner Kunstig intelligens eller robotikk
Per-Ove Løvsland Macgregor Norway Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad R&D ingeniør Kunstig intelligens eller robotikk
Gonnie Smit Høgskulen i Volda Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet
Magnus Kjelland Universitetet i Agder Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Frode Kjos Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Nils Jacobsen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling pensjonist Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Per-Magnus Thompson Handelshøyskolen BI Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forsker Ledelse
Frank Lindberg Nord University Business School Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Helga Bergem Brøgger Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Overlege Medisin
Helge Lorentzen Pensjonist, tidligere Klima- og miljødepartementet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Seniorrådgiver Biologi, fysiologi, humane effekter på naturlige økosystemer
Sveinung Gundersen Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senioringeniør Bioinformatikk, har noe erfaring og utdanning innen maskinlæring/kunstig intelligens
Ida Susanna Fattah Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Kommuneoverlege Helse
Sondre Galtung NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Øystein Haugen Høgskolen i Østfold Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Carl Henrik Gørbitz UiO Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Livsvitenskap
Alexander Yarushin Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Programvare arkitekt Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Halla Holmarsdottir OsloMet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Utdanningsvitenskap
Rune Strømme Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prosjektleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Morten Skogly Privat Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Student på annet nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Eirik Tønnessen Universitetet i Agder Tekniker
Thor Henning Hetland Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Geekfather Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Roy Krøvel OsloMet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Annet
Axel Klanderud UiO Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Elsa Almås Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet
Hans Heum Simula UiB Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Ingvild Nordang OsloMet - storbyuniversitetet Byråkrat
Laila Linde Lossius Diku Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Seniorrådgiver Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Morten Brekke Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Vitenskapelig ansatt Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Knut Magne Augestad Universitetssykehuset Nord Norge Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Overlege Medisin, Kirurgi, Forskning
Fredrik Graver Den norske filmskolen / Høgskolen i Innlandet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Kunstfag — film, tv og beslektede medier
Roar Stokken Høgskulen i Volda Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Lærar og forskar Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Kai Olav Ellefsen Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Cecilie Rolstad Denby NMBU/VKM Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Leif Hernes OsloMet - storbyuniversitetet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Dans&Drama Koreograf
Steinar Engen NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor ved forskningssenter Biomodellering, biostatistikk
Aurora Rosvoll Grøndahl NMBU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Kunstig intelligens eller robotikk
Espen Helgesen Høgskulen på Vestlandet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Arild Berg OsloMet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Helse teknologi design
Helge Bøvik Latsen UiS Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet
Barbara Wasson Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Kunstig intelligens eller robotikk
Gonnie Smit Høgskulen i Volda Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet
Arne Humberset Høgskulen i Volda Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Internasjonalt kontor Internasjonale studier
Tore Burheim Universitetet i Bergen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Kunstig intelligens eller robotikk
Jan Østen Nedland Henriksen Ingeniør Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Ingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Maia Vige Helle NTNU Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Per Magnus Kommandantvold Norges forskningsråd Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Spes.rådgiver Annet
Elin H. Wyller Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Seniorrådgiver innen forskning og utvikling Annet
Rolf Vårdal ISHHR (International Society for Health an Human Rights) Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Council member Health and Human Rights
Turid Krogh Hjelmeland Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Pensjonist Sjukepleie
Sølvi Helseth OsloMet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Einar Strumse OsloMet - Storbyuniversitetet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Nina Øyen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Overlege Annet
Nataskja-Elena Lie Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Rådgiver Helse
Christoph Heinze Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling professor at the Geophysical Institute of the University of Bergen ocean and climate research
Johan Schimanski Universitetet i Oslo Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder grensestudier
Sigurd Reistad Klæva Oslotech AS/Forskningsparken Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Konsulent, Digitale Løsninger Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor Fysikkdidaktikk
Berit Rekve Høgskolen i Innlandet Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Master i offentlig ledelse og styring (MPA)
Pierre Berthet Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Jose Julio Gonzalez Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Helge Hiram Jensen Høyskolen Kristiania Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Studieprogramleder, BA i politikk og påvirkning Politikk og påvirkning, forskningsmetode, metoder for innovasjon og nyskaping
Kyrre Glette Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Kunstig intelligens eller robotikk
Guro Flinterud Politihøgskolen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Sandra L. Halverson Universitetet i Agder Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Forsknings- og undervisningsstilling
Eivind Tøstesen OsloMet - storbyuniversitetet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Kunstig intelligens eller robotikk
Walter Schönfelder UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forskningsgruppeleder Sosialt arbeid, konfliktløsning
George Harry Hitching Undervisning og forskning
Vigdis Songe-Møller Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emerita Filosofi
Torgeir Lebesbye Universitetet i Oslo Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Overingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Amin Zavieh NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Konstantin Stadler NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Terje Gjøvaag OsloMet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forskningsgruppeleder Annet
Lelia Marcau TechR - Technology for Human Rights Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Sverre Vegard Pettersen NTNU / Institutt for elektroniske systemer Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Overingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Adasena Cojocaru Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Kristoffer Lidén Institutt for fredsforskning (PRIO) Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Seniorforsker Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Marianne Berg Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Freelance
Ask Johannes Grande Annet Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Juni Berg-Nielsen Student Annet Student på annet nivå
Espen Murtnes Universitetet i Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Studiekonsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Roar Berge NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Universitetslektor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Ole-Morten Duesund Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse IT Konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Bernhard Håland Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Mechanical engineer Subsea
Leo Eeg Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Linda Vagtskjold Universitetet i Bergen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Administrasjonssjef Administrasjon ved Institutt for informatikk
Salve J. Nilsen Internet Society, Norway Chapter Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Weichao Zhao University of Oslo Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Odd-Wiking Rahlff Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Olav Handeland Piratpartiet Norge Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Nestleder (org.) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Asbjørn Ulsberg IT Systems Architect
Cecilia Karlsson Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Matematikk
Thomas Steen Annet Programmerer
Helge Høivik OsloMet - storbyuniversitetet Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Leder Bokskapet Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Koen Matthys Privatperson Tidligere student kunstlig intelligens
Stefan Petersson Xplorico AS Styreformann og C-level Executive Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Camilla Bakken Øvald Høyskolen Kristiania Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Høyskolelektor Annet
Thea Selliaas Thorsen NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet
Carl-Johan Södersten NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Karl Yngve Lervåg SINTEF Energi AS Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Jason Hearst NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Manager of PhD students and post-docs Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Alexander Busch NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Tor Ytrehus NTNU Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Professor emeritus Høy-atmosfære aerodynamikk (Rarefied Gas Dynamics)
Andreas Holm Akselsen Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Stefan Weichert NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Anna Ådnøy NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Halvor Lund Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling IT-konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Henriette Bønsnæs Ødegaard Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Student på annet nivå Annet
Nils Kristian Hansen Universitetet i Agder Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Universitetslektor Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Natasa Nord Norges Tekniske Naturvitenskapelig Universitet Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Forskning og undervisning Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kristian Fjørtoft NTNU i Ålesund Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Foreleser, Vatn- og Miljøteknikk Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Melissa Kozul NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Strømningsteknikk
Tor Opsvik Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førstelektor Økonomisk historie
Bjørn Erik Mol Bitcoin Norge Ingen Leder
Luis Enrique Villegas Hernandez UiT The Arctic University of Norway Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Christian Johansen University of Oslo Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Kunstig intelligens eller robotikk
Astrid S. de Wijn Department of Mechanical and Industrial Engineering, NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Johan Ho MF vitenskapelig høyskole Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Avdelingsingeniør Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Ole Christian Bøe Mediaplanet Annet Senior Prosjektleder
Herman Tolpinrud Aagaard NTNU Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Fredrik Heldal NORDEM/NRC Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Prosjektleder Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
George Turk Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Guro Marie Wyller IFE (Institute for Energy Technology) Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Agnes Beathe Steen Fisse Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Egen virksomhet Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Johana Montalvan UiT Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Doktorgradstudent Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
R. Christian Torp Den norske dataforening Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Erik Borander Nannestad Ungdomsskole Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Lærer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Trond Harald Nerdrum Bane NOR Arbeider
Sanne Lerberg Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Student på annet nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Liv Voldbakken Friskvern & Massasje Fagleder
Tor Marthinsen Oslo kommune utdanningsetaten Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Lærer
Trygve Utstumo Cognite AS Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Kunstig intelligens eller robotikk
Håkon Trømborg Cognite AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Software Engineer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Sebastian Reinhard None. Why would this be a requirement? Software Engineer
Halvard Eggen Cognite Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Maureen Loum Ødegård Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Jodie Kolbeek Cognite Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Davide Roverso eSmart Systems Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) Kunstig intelligens eller robotikk
Matias Rygh . .
Helge Øystein Medbøen Kreftregisteret Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad IT-rådgiver Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Kenneth Ringdal Hansen Ingen Annet Menneske
Jan Onarheim NTNU Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Innovasjonsleder Kunstig intelligens eller robotikk
Arne Skarstein Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Auditor Sikkerhet og risikostyring
Gabriele Gonzalez Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Pensjonist Fiolinpedagog
Jannike Jensen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad ufør humaniora
Linda Romøren Rogaland fylkeskommune Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Lektor i videregående skole Sosial antropolog
Sunniva Skaug Student på annet nivå
Solfrid Habte-Sønsteby Dnk Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Diakon Diakon
Monica Gullbrekken Varne Kriminalomsorgen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Sosionom (miljøterapeut) Annet
Kirsten Sønsteby Hanssen Annet Pensjonist
Linda Øverby Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Marianne Wistad Langseth Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Diakonsykepleier Annet
Atle Eikeland Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Kirke Sosialt arbeid
Ingrid Meyrick Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Pensjonist
Ragnhild Stav Den norske kyrkja Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Diakon
Brede Fladen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Senior Software Developer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Eyvor Hovstein Furunes Staten Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Global coronapandemi 04.09.,2020 Praktisk estetisk faglærer
Ove Karl Bertin Feness Hatlem Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Sykepleier Sykepleie
Erik Siggerud Skogen Pensjonist
Øivind Mangerud Pensjonist Yrkesaktiv i 50 år Pensjonist
Jonas Gjesvik Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Analytiker Annet
Anders Heggen Handelshøyskolen BI Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Annet
Martin Fjeldstad Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Privatperson Kompetanse innenfor machine/deep learning gjennom IT-studier/interesse og lang erfaring innenfor militære operasjoner.
Øystein Vandvik Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Rådgiver Annet
Ådne Tobiesen Miles AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad konsulent Kunstig intelligens eller robotikk
Steinar Dragsnes Miles AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Daniel Lundekvam Miles Bergen AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Konsulent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Aimar Kjærgård Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Programmerer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Anne Lise Bergem Miles Bergen AS Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad UX designer Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Richard Haugen Olsen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Utvikler Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Frantz Nielsenn Miljødirektoratett Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Leder juridisk seksjon Jus
Marianne Thon Sørensen Bergen Kommune Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Miljøarbeider Friluft- og Idrettsfag
Helene Amalie Meyer Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Pedagog
Petter Thorgersen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Systemutvikler Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Filippo Ruschi Università degli Studi di Firenze Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Vice President "Jura Gentium. Centre of Philosophy of International Law and Global Politics" Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI)
Guttorm Brattebø Haukeland Universitetssykehus / Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Jan-Helge Bergesen Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad IT Konsulent. Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Christof Heyns University of Pretoria Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) Human rights law
Peter Hatlebakk Universitetet i Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Historie
Helge K. Dahle Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Elise Orvedal Leiten UiB Annen akademisk grad, tittel eller akademisk ansettelse Doktorgradstudent Annet
Hans Marius Hansteen Universitetet i Bergen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Universitetslærar Filosofi og retorikk
Hedda Susanne Molland Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Forestillinger om framtiden
Maria Teresa Bezem Universitetet i Bergen Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Yoshua Bengio University of Montreal / Mila Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Marija Slavkovik Universitetet i Bergen Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder Kunstig intelligens eller robotikk
Yrjan Lund Annet Student på annet nivå
Johan Herland Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Programvareutvikling Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Siv Midtun Hollup Kantega AS og Universitetet i Bergen Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Postdoktorand Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Asgeir Hoem Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad Programvaredesigner Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Torbjørn Preus Schou Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Spesialrådgiver Arkeologi
Matti Brox Annet Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå Medisin
Erlend Sandvoll Konsulent
Maja Ratkje Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Kunstner Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Thomas Drevon Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Student på annet nivå Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Gøran Brekke Svaland Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Data Scientist Fysikk, maskinlæring
Henrik Austad Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Pål Egil Hovda Portør
Dag-Håkon Eriksen VID Vitenskapelige Høyskole Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Verdibasert ledelse
Kerstin Bach NTNU Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling Førsteamanuensis Kunstig intelligens eller robotikk
Pierre Lison Norsk Regnesentral Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling seniorforsker Kunstig intelligens eller robotikk
Camilla Bakken Øvald Høyskolen Kristiania Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Doktorgradstudent Samfunnsøkonomi
Florissa Abreu OsloMet Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad Research Administrator Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag
Navn Institusjon/arbeidsgiver Akademisk grad eller tittel Stillingstype eller rolle: Kompetanseområde:

For utvided informasjon om hvem som har signert, vennligst besøk denne nettadressen på en større skjerm.

Navn Institusjon/arbeidsgiver Stillingstype eller rolle:
Morten Irgens OsloMet – storbyuniversitetet Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Pinar Heggernes Universitetet i Bergen Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Klas Pettersen NORA Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Hugo L. Hammer OsloMet – storbyuniversitetet Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Kenneth Ruud UiT Norges arktiske universitet Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Rachel Thomas Simula Research Laboratory Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Agnar Aamodt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Prosjektleder, AI-forsker og forskningsleder siden 1983
Bjørn Harald Hegreberg Garborg OsloMet – storbyuniversitetet Student på annet nivå
Helge Langseth Norwegian Open AI Lab, NTNU Professor
Michael Riegler SimulaMet Researcher
Alex Alcocer Oslo Metropolitan University professor
Tom Ryen Universitetet i Stavanger Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Henning Åge Skarbø Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen Doktorgradstudent
Anders Braarud Hanssen OsloMet Doktorgradstudent
Jill Walker Rettberg Universitetet i Bergen Forskergruppeleder
Tale Skjølsvik OsloMet Professor
Julia Romanowska Universitetet i Bergen Postdoktorand
Kenneth Fossen Institut for Informatikk Student på annet nivå
Laura Garrison University of Bergen Doktorgradstudent
Kristin Sverdrup Prosjektleder
Inga Strümke UiB Doktorgradstudent
Jan Arne Telle Universitetet i Bergen Professor
Mark West Mellomleder
Nora Tessem Utvikler
Sølve Heggem Bouvet Sandvika Konsulent
Øystein Øvrebø Konsulent
Sushma Grellscheid University of Bergen, Norway and Durham University, UK Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Fredrik Grindland Rådgiver
Michael Ralph Fellows University of Bergen, Norway Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Kjetil Thorvik Brun Abelia Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Robin T. Bye NTNU Associate Professor and Head Cyber-Physical Systems Lab
Margareth Hagen Universitetet i Bergen Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Edmund Brekke NTNU Prosjektleder
Cordian Riener Uit The Arctic University of Norway Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Stian Normann Anfinsen UiT Norges arktiske universitet Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Geir Hovland Universitetet i Agder Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Tobias Mahler UiO Nestleder Senter
Arne H. Krumsvik Høyskolen Kristiania Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Tønnes Nygaard Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Maja van der Velden Universitetet i Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Vidar L. Haanes MF vitenskapelig høyskole Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Roger Normann NORCE Norwegian Research Centre Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Asbjørn Danielsen UiT - Norges Arktiske Universitet Førsteamanuensis
Fredrik Saxegaard MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Maria Ledstam MF Doktorgradstudent
Asle Eikrem MF Vitenskapelig Høyskole Professor
Eivind Kristoffersen NTNU Doktorgradstudent
Sunniva Whittaker UiA Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Lina Snoek Hauan MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Doktorgradstudent
Hildegun Hennum Høeg MF vitenskapelig høyskole Seniorrådgiver, øverste nivå
Margunn Aanestad Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo Professor
F. LeRon Shults University of Agder Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Ian de Medeiros Esper Norwegian University of Life Science Doktorgradstudent
Johann Roppen Høgskulen i Volda Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Kristian Nymoen Universitetet i Oslo Førsteamanuensis
Nils Butenschøn SMR, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo Professor
Mats Høvin UIO Vitenskapelig ansatt
Eli Boran NHO Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Erik Reichborn-Kjennerud NUPI Doktorgradstudent
Trym Holter SINTEF Digital Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Elias Bjørne NTNU Doktorgradstudent
Nina Lager Vestberg NTNU Professor
Leon Moonen Simula Research Laboratory Research Professor
Lars Fr. H. Svendsen Universitetet i Bergen Professor
Benedikte Wallace Doktorgradstudent
Elaine Munthe Universitetet i Stavanger / Dekan Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Kerstin Bach NTNU Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Bart van Blokland Doktorgradstudent
Michael R. P. Ragazzon NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk Postdoktorand
Gisle Kvanvig Norsk senter for menneskerettigheter/Universitetet i Oslo Prosjektleder
Bjarte G. B. Solheim Prototech AS Fagansvarlig - Leder for Romfart / seniorforsker
Kjetil Nørvåg NTNU Professor
Hallvard Trætteberg Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU Vanlig faglig ansatt
Terje Røsand NTNU Ingeniør
Birgit Sørgård IDI/NTNU Administrativt ansatt
Geir Mathisen Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU Professor embedded systems
Ahmed Elmokashfi Simula Metropolitan CDE Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Magnus Lie Hetland NTNU Førsteamanuensis
Filip Schjerven NTNU Doktorgradstudent
Lee Andrew Bygrave Universitetet i Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Tanja Storsul Institutt for samfunnsforskning Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Dag Wiese Schartum UiO Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Jianhua Zhang Oslo Metropolitan University Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Gunnar Tufte NTNU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Pål Sætrom NTNU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Håkon Måløy NTNU Doktorgradstudent
Anette Bergo Bouvet Norge AS Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Lisa Scordato seniorrådgiver
Simon Blindheim NTNU ITK Doktorgradstudent
Anastasios Lekkas Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Associate professor of autonomous systems
Daniel Groos NTNU Doktorgradstudent
Jon Hovland Honerud Universitetet i Sørøst-Norge Faggruppeleder
Cevdet Islek NTNU Lektor
Trond Andresen Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU Faglærer
Theoharis Theoharis IDI/NTNU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Adil Rasheed NTNU Faculty Member
Leif Erik Andersson Norwegian University of Science and Technology - Department of Engieering Cybernetics Postdoktorand
Odd Erik Gundersen NTNU Delttidsstilling på NTNU.
Anders Lyngvi Fougner NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk Førsteamanuensis
Morten Hovd NTNU Professor
Sølve Selstø OsloMet - storbyuniversitetet Professor
Gjert Lage Dyndal Forsvaret Forsker, bistilling
Damiano Varagnolo NTNU in Trondheim, Institutt for teknisk kybernetikk Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Dag Svanæs NTNU Gruppeleder
Tárik S. Salem NTNU Doktorgradstudent
Lars Gjesvik NUPI Forskningsassistent
John Krogstie NTNU Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Bjørn Skjellaug SINTEF Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Arne Lakså UiT Norges Arktiske Univrsitet Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Kristin Tøndel Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet Professor
Gentian Zyberi Norwegian Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Oslo Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Kanna Rajan NTNU Dept. of Engineering Cybernetics & and SFR AMOS Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Aiko Yamashita OsloMet Forsker
Susanne Flølo Norsk senter for menneskerettigheter Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Mahdi Amani NTNU Postdoktorand
Bjørn Magnus Mathisen NTNU Doktorgradstudent
Noeska Smit University of Bergen tenure-track faculty member
Tore Lindholm Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo Professor emeritus
Stefano Bertelli Inst. Teknisk kybernetikk /NTNU Teknisk leder nivå 4
Egil Kallerud Tidl. fagbladredaktør
Gunnar Hartvigsen Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Forskningsgruppeleder
Aksel Tjora NTNU Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Henning Omre Institutt for matematiske fag, NTNU, Trondheim, Norge Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Heri Ramampiaro NTNU Forskningsgruppeleder
Yngve Hafting Universitetet i Oslo Universitetslektor
Per Arne Slotte Forsker
Norvald Stol IIK, NTNU Professor
Bjørn B. Larsen NTNU, Institutt for elektroniske system Førsteamanuensis
Anne Kværnø Institutt for matematiske fag Professor
Anne Fiksdahl NTNU, Inst for kjemi professor, forsker
Joanna Nicholson Pluricourts, Faculty of Law, University of Oslo Postdoktorand
Bård A Andreassen Universitetet i Oslo Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Anne Helene Bakke UiO/NSO Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Kai Torgeir Dragland NTNU Senioringeniør
Marion Grau MF Vitenskapelige Høyskole for Teologi, Religion of Samfunn Professor
Lokukaluge Prasad Perera UiT The Arctic University of Norway Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Hans Ekkehard Plesser NMBU Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Ole-Christoffer Granmo Universitetet i Agder Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Arild Jansen Universitetet i Oslo Professor emeritus
D. Kwame Minde Kufoalor NTNU Postdoktorand
Kjetil Fretheim MF vitenskapelig høyskole Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Tonje Bentzen Utreder
Jon Glenn Gjevestad NMBU Professor
Therese Jensen Musikkterapeut
Shahab Shamshirband IDI/NTNU Postdoktorand
Eirin Aders UiO Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Lars Aders NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Jakob Karlsen NTNU Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Kjersti Lohne Universitetet i Oslo Postdoktorand
Per Jørgen Ystehede Universitetet i Oslo Rådgiver
Asbjørn Bløtekjær Thomassen NTNU/ IDI AI-gruppa
Curt Rice Oslo Metropolitan University Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Kristian Stene NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Axel Tidemann Telenor Research Seniorforsker
Frode Eldevik Selvstendig næringsdrivende Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Frank Reichert University of Agder (UiA) Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Pinar Øzturk NTNU førsteamanuensis
Svein Erik Bratsberg NTNU Professor og programansvarlig
Hilde Aders lærer
Øyvind Stavdahl NTNU Professor
Alfredo Carella OsloMet - storbyuniversitet Førsteamanuensis
Fredrik Jenssen Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Hamid Hosseinzade Khanamiri Postdoktorand
Eivind Brevik Høyskolen Kristiania Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Arne Sørvig Ledelse. Utenfor akademia
Bianca Hammer Universitetslektor
Sigurd Eilerås Studerer AI ved NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Vidar Slåtten Principal developer
Kjartan Haug Shell Digitaliseringsingeniør
Aasmund Kvamme Høgskulen på Vestlandet Høgskolelektor
Gunnar Misund Høgskolen i Østfolde Foreleser/forsker
Geir Heierstad OsloMet Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Anita Borch SIFO Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Magne Jørgensen Simula Metropolitan Center for Digtial Engineering Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Eivind Jacobsen Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Jakob Sterri NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Torleif Halkjelsvik Simula Metropolitan forsker
Eirik Svendsen NTNU Doktorgradstudent
Jan Tore Fagertun SINTEF Ocean AS Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Leif Magne Sunde SINTEF Ocean Forskningsleder
Birger Venås Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Harald Holone Høgskolen i Østfold Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Erik Kyrkjebø Høgskulen på Vestlandet Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Truls Lie NY TID Ansvarlig redaktør
Adrian Hatletvedt Ntnu Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Martin Halseide NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Are Magnus Bruaset Simula Research Laboratory Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Torgeir Dingsøyr NTNU professor II
Erling P Strand Høgskole i Østfold Høgskolelektor
Gro Anita Fonnes Flaten Høgskulen på Vestlandet Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Christen Krogh Høyskolen Kristiania Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Lars Emil Knudsen Høgskolen i Østfold Høgskolelektor
Lars Gule OsloMet - storbyuniversitetet Førsteamanuensis
Susann Andora Biseth-Michelsen UiO Student på annet nivå
Gaute Solemdal NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Kenan Mahic NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Monica Lind Kristiansen Høgskolen i Østfold Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Jørn Ivan Brandett Universitetet i Agder overingeniør
Eirik J. Irgens NTNU Professor
Siebe van Albada NTNU Førsteamanuensis
Scott William Christopher Bunting NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Mette Tollefsrud OsloMet - storbyuniversitetet Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Frank Alexander Kraemer NTNU Vitenskapelig ansatt
Inger Berge Hagen NTNU Doktorgradstudent
Anete Vagale NTNU Doktorgradstudent
Johan Christian Jenssen NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Trygve Vang NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Bjørnar Veie Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Olav Lysne Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Christen Andreas Orvin Wroldsen Universitetet i Oslo/Studentparlamentet Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Ottar Osen NTNU Førstelektor. Underviser og forsker.
Kristian Fjelde Pedersen Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Monica Divitini NTNU Professor
Johannes Kirchmair University of Bergen Group leader
Kristine Rensvik Viddal NTNU Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Per Arne Godejord Foreleser
Scott Gullaksen NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Eirin Evjen Effektiv Altruisme Norge Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Gro Jamtvedt OsloMet Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Aslak Bergersen Simula Research Laboratory Doktorgradstudent
Mohammad Albatat Oslo Universitetssykehus Doktorgradstudent
Pål Halvorsen SimulaMet Forsker
Josef Noll UiO/Institut for Teknologisystemer Professor og Generalsekretær Basic Internet Foundation
Kari Anne Næss Re:Ager - forumteater for fellesskap Daglig leder
Shaukat Ali Simula Research Laboratory Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Torbjørn Svendsen NTNU Direktør NTNU Digital
Baltasar Beferull-Lozano WISENET Center / University of Agder Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Knut H. Sørensen NTNU Professor
Anders Kofod-Petersen NTNU II'er stilling
Alexandra Diem Simula Research Laboratory Postdoktorand
Gunnar Strand Jacobsen Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Simen Ådnøy Ellingsen NTNU Førsteamanuensis
Signe Moe SINTEF/NTNU Postdoktorand
Carsten Helgesen Høgskulen på Vestlandet Faglig ansatt
Iselin Gulli Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Tor Erik R. Johnsen Seniorkonsulent/UiO Administrativ koordinator
Knut D. Asplund SMR, JurFak, UIO Prosjektleder
Pieter Toussaint NTNU fagenhetsleder
Atle Ottesen Søvik MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Professor
Tiril Willumsen UiO Fagleder, head of department
Anne Halvorsen Universitetet i Agder Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Evi Zouganeli OsloMet - Oslo Metropolitan University Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Thomas Aarholt Universitetet i Oslo Postdoktorand
Tom Andersen Universitetet i Oslo Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Paul Jarle Mork NTNU Professor
Arnoldo Frigessi University of Oslo and Oslo University Hospital Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Fritz Albregtsen Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Filippo Remonato SINTEF forsker
Ståle Nygård Universitetet i Oslo Postdoktorand
Tiina Komulainen Oslo Metropolitan University Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Emilie Eliseussen Ødegaard Universitetet i Oslo Forskningsassistent
Pierre Lison Norsk Regnesentral seniorforsker
Dag S Thelle Professor emeritus
Hadi Fanaee-T University of Oslo Postdoktorand
Lien Diep Oslo Universitetssykehus og Universitet i Oslo Forsker/statistiker
Inger Hansen Freelance Freelance
Corina Rueegg University of Oslo Researcher
Øystein Sørensen Universitetet i Oslo Postdoktorand
Valeria Vitelli University of Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Helle Baalsrud Universitetet i Oslo Postdoktorand
Sharmala Aravinthan Universitetet i Oslo Avdelingsingeniør
Marit Veierød Universitetet i Oslo Gruppeleder
Sigrid Heiberg Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Prastudy Fauzi Doktorgradstudent
Marianne Aasen Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Signe Riemer-Sørensen SINTEF Digital Forsker
Juan Victor Abreu-Peralta NTNU Doktorgradstudent
Torunn Aardal Prosjektleder
Gustav Baardsen Universitetet i Oslo Postdoktorand
Per Magne Florvaag SimulaMet Research Engineer
Mathias Bynke NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Maren Evensen Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Bendik Bygstad Universitetet i Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Gijsbert Breedveld UiO Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Kristian Berland NMBU Førsteamanuensis
Klaus Høiland Universitetet i Oslo Professor emeritus
Lars Frogner Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Ørjan Grøttem Martinsen Universitetet i Oslo Seksjonsleder
Hans Brenna Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Leiv-J. Gelius UiO Professor
Arne Maus Ifi, UiO Emeritus
Susmit Kumar University of Oslo Postdoktorand
Krister Borge Institutt for informatikk Ingeniør
Chidanand Bhoodoo Doktorgradstudent
Ivar Hukkelberg Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Mats Høvin Forskingsgruppe for robotikk og intelligente systemer, Inst. for Informatikk, Universitetet i Oslo Vitenskapelig ansatt
Fabian Andsem Harang Universitet i Oslo Postdoktorand
Geir Horn Universitetet i Oslo Head of European ICT Projects
Kjell Martin Danielsen Universitetet i Oslo Senioringenør
Alma Leora Culén University of Oslo Co-leader of the sustainability and design lab
Anders Kvellestad Imperial College London og UiO Postdoktorand
Ingrid K. Glad Universitetet i Oslo, Matematisk Institutt Professor/senterledelse
Ann-Cecilie Larsen Universitetet i Oslo Forsker
Sølvi Haavik Universitetet i Oslo Rådgiver
Inge Helland Universitetet i Oslo Professor emeritus
Eivind Hovig Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Helge Hellevang Universitetet i Oslo Studieretningskoordinator
Lars-Andre Erstad Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Julie Nitsche Kvalvik Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Vanja Haugland Institutt for geofag, Universitetet i Oslo Seniorkonsulent i studieadministrasjonen
Joakim Bergli Universitetet i Oslo Professor
Simon Boge Brant Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Atle Bjørnerud Universitetet i Oslo / Oslo universitetssykehus Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Daniel Hatlem Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Yvonne Halle Universitetet i Oslo Seniorrådgiver, studieadministrasjon
Per-Anders Hansen Universitetet i Oslo Postdoktorand
Eirik Gjerløw Universitetet i Oslo Postdoktorand
Stein Vidar Haugan Universitetet i Oslo Gruppeleder
Åslaug Brynildsen Universitetet i Oslo Rådgiver
André Almås Christiansen OsloMet Lederstøtte
Magdalena Ivanovska UiO Postdoktorand
Kristian Munter Simonsen OsloMet – Storbyuniversitetet Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Matias Robberstad Vangen UiO Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Helge Balk Universitetet i Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Andreas Jacobsen Fossekall Teknologi CEO
Magnus Holm Skribent
Simon Funke Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Torsten Bringmann Professor
Daniel Romero University of Agder ikke leder, bare forsteamanuensis
Emilio Ruiz UiA Doktorgradstudent
Marianne Lyseng NTNU Rådgiver
Daniel S. Fava University of Oslo Doktorgradstudent
Christian Zurbuchen Økoringen Vest Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Vegard Kolbjørnsrud Handelshøyskolen BI Postdoktorand
Espen Andersen Handelshøyskolen BI/Universitetet i Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Harald Weedon-Fekjær Oslo University Hospital, Oslo Center for biostatistics and epidemiology [OCBE] Researcher
Øistein Haugsten Holen UiO Postdoktorand
Kjetil Kjernsmo Seniorutvikler
David Cameron Universitetet i Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Farhad Nooralahzadeh UiO Doktorgradstudent
Amgad Hanafy Salem University of Oslo Senior Engineer
Øystein Prytz Universitetet i Oslo, Fysisk institutt Førsteamanuensis
Anne Schistad Solberg Universitet i Oslo Professor
Einar Uggerud Universitetet i Oslo Professor
Martin Tveten Matematisk institutt, Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Kaiqi Xu Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Helge Fredriksen UiT - Norges Arktiske Universitet Doktorgradstudent
Ashish Rauniyar University of Oslo, Norway Doktorgradstudent
Ole-Johan Skrede UiO Doktorgradstudent
Martin W. Gerdes University of Agder Researcher and Teacher
Ketil Røed Universitetet i Oslo Førsteamanuensis
Reinhard Siegmund-Schultze University of Agder No leadership
Åshild Fredriksen UiT Norges arktiske universitet Professor
Gunstein Skomedal Universitetet i Agder Postdoktorand
Camilla Brekke UiT The Arctic University of Norway Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Amit Sharma University of South-Eastern Norway Doktorgradstudent
Florian Ströhl UiT The Arctic University of Norway Postdoktorand
Michael Welzl Universitetet i Oslo / IFI Professor
Rune Finsås Einrem UiT Norges arktiske universitet Doktorgradstudent
Raheleh Jafari Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR), University of Agder, Grimstad, Norway Postdoktorand
Michael Ruderman University of Agder research & teaching
Ravi Sharan University of Agder Doktorgradstudent
Holger Stunitz UiT Forsker, dosent
Asbjørn Vøllestad UiO Professor
Lei Jiao Center for Artificial Intelligence Research, University of Agder Study program leader, international Master's program of ICT
Pauline Vos Universitetet i Agder Professor
Hans Pécseli Universitetet i Oslo forskning & undervisning
Joao Leal Universitetet i Agder Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Are Raklev Universitetet i Oslo Professor
Giovanni Sebastiani Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone", Rome, Italy Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Karl-Berge Rød Universitetet i Agder Ingeniør
Kai Håkon Christensen Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Harald Sauvik Universitet i Agder Avdelingsingeniør
Anja Røyne Universitetet i Oslo Forsker og førstelektor
Paul nikolai Smit Universitetet i Sørøst-Norge Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Marit Dagny Kristine Jenssen UiT Norges Arktiske Universitet Doktorgradstudent
Lars Brenna UiT - Norges Arktiske Universitet Postdoktorand
Ken Arne Jensen UiT Norges arktiske universitet Senioringeniør
Jon Bråte Universitetet i Oslo Postdoktorand
Andreu Llabrés UiT The Arctic University of Norway Doktorgradstudent
Thea Moen UiO Administrasjon
Knut-H. Rolland Universitetet i Oslo Seksjonsleder
Désirée Treichler UiO Postdoktorand
Changkyu Choi UiT The Arctic University of Norway Doktorgradstudent
Joost van den Broek University of Oslo Doktorgradstudent
Maria Sydnes UiT The Arctic University of Norway Study coordinator
Ajit Jha University of Agder Teaching and research
Azeem Hussain UiT The Arctic University of Norway Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Kusti Skytén University of Oslo Doktorgradstudent
Ida Scheel Universitetet i Oslo Forsker og underviser
Knut Liestøl Universitetet i Oslo Forskningsleder
Hans Martin Seip Dept. of Chemistry, University of Oslo Professor Emeritus
Per-Einar Rosenhave Universitetet i Sørøst-Norge Utvikler
Anne Gerd Imenes Universitetet i Agder Forsker og underviser
Vebjørn Gilberg Universitetet i Oslo Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Ellen Karoline Henriksen Universitetet i Oslo Seksjonsleder (nivå 4)
Marit Ledsaak Universitetet i Oslo Overingeniør
Linn Meidell Dybdahl NIFU Doktorgradstudent
Leila Ben Saad University of Agder Postdoktorand
Eli Olaug Hole Universitetet i Oslo Professor, Seksjonsleder (nivå 4)
Céline Cunen Universitetet i Oslo Postdoktorand
Lilja Øvrelid Institutt for Informatikk, UiO Forskningsgruppeleder
Vinit Ravishankar UiO Doktorgradstudent
Fredrik Jørgensen Universitetet i Oslo Universitetslektor II
Erik Velldal University of Oslo, Department of Informatics Associate Professor
Jim Tørresen Universitetet i Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Nils Chr. Stenseth CEES & MNF, Universitetet i Oslo Forskning og rådgiver
Dag Sjøberg UiO Seksjonsleder
Jan Olav Eeg Prof. emeritus, Fysisk intitutt, Universitetet i Oslo Professor emeritus
Øylov cyvin NTNU Vitenskapsmuseet Utstillingsformgiver
Trenton Schulz Universitet i Oslo Doktorgradstudent
Robert Jenssen UiT Norges Arktiske Universitet Gruppeleder, UiT Machine Learning Group
Floridona Tetaj UiA Doktorgradstudent
Wiebe E. Bijker NTNU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Alexander Horsch UiT Norges arktiske universitet, Institutt for informatikk Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Murhaf Fares University of Oslo Doktorgradstudent
Vignesh Raja Ponnambalam Norwegian University of Life Sciences Doktorgradstudent
Xin Luo University of Stavanger Postdoktorand
Yujie Xing NTNU Doktorgradstudent
Erling Krogh Norges miljø- og biovitenskaelige universitet Studieleder, tilltsvalgt fakultetet for NTL
Magnus Jahre NTNU Førsteamanuensis
Pål Anders Floor Postdoktorand
Solveig Strangstadstuen NMBU Amanuensis lærerutdanning
Lasse Natvig NTNU Faglærer
Muhammad Nadeem Akram USN Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Jon Arne Evjenth UiS Teknisk ansatt
Christian Henrik Alexander Kuran Universitetet i Stavanger Doktorgradstudent
Henrik Urdal Institutt for fredsforskning (PRIO) Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Martin Gilje Jaatun UiS Professor II
Astrid Mork-Jansson Universitetet i Stavanger Postdoktorand
Åsvald Lima Universitetet i Agder Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Cedric de Coning Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Rabia Naseem NTNU Doktorgradstudent
Marthe Måløy Nord universitet Ansatt ved universitetet
Øystein Lund Bø Universitetet i Stavanger Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Gaute Einevoll NMBU Bare professor 🙂
Fernando Corfu University of Oslo, Geosciences Professor
Trond A. Abrahamsen Forsknings- og undervisningsstilling
Vegard Evjen Hovsein Maritime Robotics AS CEO Maritime Robotics AS
Nils Petter Gleditsch Pensjonist
Jan Johansen Hempel UiS Postdoktorand
Alexander Rothkopf University of Stavanger Research Group Leader and RCN Principal Investigator
EunHee Cho concerned citizen
John Wyller NMBU Professor
Thomas Haugland Johansen UiT Norges arktiske universitet Doktorgradstudent
Lode Wylleman University of Stavanger Postdoktorand
Lasse Berg Andersen UIS Professor II
Halvard Buhaug PRIO Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Vegard Bruun Bratholm Wyllr Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Marianne Gjerlausgen Universitetet i Stavanger Seniorrådgiver
Kaia Stødle Universitetet i Stavanger Doktorgradstudent
Tore Sletten Langeland NTNU Admin
Jan Heuschele Executive officer
Francesco Massel Professor
Bjørn Skaar NMBU Doktorgradstudent
Daniel Larsson Universitetet i Sørøst-Norge Forsker
Lahiru Sasnahyake Mudiyanselage NTNU Doktorgradstudent
Irina Averkina UiS Doktorgradstudent
Magnar Gullikstad Johnsen UiT Norges Arktiske Universitet Nestleder på enheten
Petra Imhof UiS professor
Thomas Frågåt Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Dar'ya Guarnera NTNU Postdoktorand
Laurent Vanoverberghe USN Undervisning
Torbjørn V Ness NMBU Postdoktorand
Silje L. Meskestad Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Cristina Marco NTNU Postdoktorand
Rolf Ergon USN Emeritus
David Völgyes University of Oslo Postdoktorand
Knut Fægri Pensjonist (fra UiO) Pensjonist, prof. em.
Matthias Anger Musician
Vibeke Os UiT-Norges arktiske universitet Prosjektleder
Veronica Estrada Galinanes Postdoktorand
Oda Andersen Nyborg Norges Fredsråd Informasjonsrådgiver
Vegard Nilsen NMBU Postdoktorand
Daniele Bjørn Malesani Danish Technical University Postdoktorand
Roopam Bamal UIT Doktorgradstudent
Ivar Austvoll Universitetet i Stavanger Underviser/Forsker
Elisabeth Seland Universitetet i Oslo Administrasjon
Frøydis Simonsen Forfatter
Dag Hareide Pensjonist emeritus
Jon Egil Brekke Seniorrådgiver FoU
Jon Magne Leinaas Emeritus
Annette Mayor Idavollen Steiner barnehage Lærer
Anne Lise Lund Dobloug Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Joachim Voldseth Nord Universitet Lektor og vitenskapelig assistent
Thomas Haugan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forsker
Jan Onarheim NTNU Innovasjonsleder autonome systemer
Tord Mjøsund Talmo NTNU Foreleser/forsker
Torgeir Welo NTNU Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Harald Innbjør NTNU Universitetslektor
Andreas Østhagen Fridtjof Nansen Institute Postdoktorand
Alexey Pavlov NTNU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Tor Audun Ramstad Pesjonert Pensjonist
Justyna Szynkiewicz NORD Doktorgradstudent
Max Ingar Mørk NTNU i Ålesund Førsteamanuensis
Bjørn Frengstad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Professor
Vu Le Tran Nord University Doktorgradstudent
Kjetil Svarstad NTNU Professor
Anders Strømberg NTNU Doktorgradstudent
Dietmar Hömberg NTNU Trondheim Head of esearch group 'Nonlinear Optimization and Inverse Problems', WIAS Berlin
Helge Brattebø NTNU Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Inge Hoff NTNU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Arnulf Hagen NTNU Professor II, vitenskapelig ansvarlig
Øystein Noreng Handelshøyskolen BI Professor emeritus
Kiran Aziz BI Forsker
Stig Johannessen OsloMet/Nord Universitet Professor
Helge Weman NTNU Professor og gründer
Eivind Eriksen Handelshøyskolen BI Professor
Alex Klein-Paste NTNU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Gabriel R.G. Benito Handelshøyskolen BI Professor
Svein Brurås Høgskulen i Volda Forskning og undervisning
Ali Kadivar Postdoktorand
Audun Bull Kristiansen Shanghai Jiao Tong University Doktorgradstudent
Øystein Sande Høgskulen i Volda pensjonist
Oda Nedregård Handelshøyskolen BI Doktorgradstudent
Thomas Viuff Institutt for marin teknikk Doktorgradstudent
Sverre Velten Rothmund Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Doktorgradstudent
May-Britt Ellingsen NORCE research Forskningsleder, instituttsektoren
Irina Eidsvold-Tøien Handelshøyskolen BI Førsteamanuensis/forsker
Hallvard Tjelmeland UiT The Arctic University of Norway Professor
Ingunn Burud NMBU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Troels Jacobsen Universitetet i Stavanger Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Andre Eidskrem intraHouse CEO
Marta Molinas Norwegian University of Science and Technology teaching and research
Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken NTNU Doktorgradstudent
Frank Lindseth NTNU Professor, lecturer, supervisor, researcher, etc.
Geir Dahl Universitetet i Oslo Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Heidi Austlid IKT-Norge IKT-Norge
Tjerand Silde NTNU Doktorgradstudent
Bernt Bremdal UiT Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Nadia Larsen Universitetet i Oslo Professor
Hein Meling Universitetet i Stavanger Professor
Lars Kristiansen Universitetet i Oslo Professor matematikk og informatikk
Jørgen Eriksson Midtbø Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Steinar Aas Nord universitet Undervisning og forsking i humaniora og samfunnsfag
Ingunn Hanson UiO Doktorgradstudent
Ilona Heldal HVL Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Debesh Jha Simula Research Laboratory Doktorgradstudent
Per Espen Stoknes Bi Norwegian Business school Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Anne Husebekk UiT Norges arktiske universitet Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Eddy Kjemi/uio Professor
Torstein Fjermestad Postdoktorand
Martin Ludvigsen NTNU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Morgan Kjølerbakken UIO Foreleser/forsker
Steinar Bjørnstad Simula MET seniorforsker
Tone Süssly . Student på annet nivå
Ole Christian Spro NTNU Doktorgradstudent
Kristbjörg Edda Jónsdóttir NTNU Doktorgradstudent
Line Gaare Paulsen IKT-Norge Kommunikasjonsdirektør
Mohammad Masoudi University of Oslo Doktorgradstudent
Walter Lund Pensjonist (UiO)
Ashkan Moradi NTNU Doktorgradstudent
Mari Heglum Oppdragsforsker
Solveig Uio Doktorgradstudent
Ole Gustavsen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Andreas Austeng Universitetet i Oslo Professor
Laura Traavik Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Maria Vatshaug Ottermo NTNU Postdoktorand
Pål Lader NTNU Professor
Hema Awasthi UiO Økonomikonsulent
Øystein A. Wendelborg Universitetet i Sørøst-Norge Universitetslektor
Mohit Kumar Ahuja Simula Research Laboratory Doktorgradstudent
Laurent Georges Associate Professor
Merete Grung UiO Professor II
Karin M. Jacobsen NTNU Postdoktorand
Helge Spieker Simula Research Laboratory Doktorgradstudent
Christoph Thieme NTNU, Institutt for marin teknikk Postdoktorand
Torstein Bolstad NTNU Postdoktorand
Ole Martin Løvvik SINTEF Seniorforsker
Rolf Ole Jenssen UiT Norges Arktiske Universitet Doktorgradstudent
Kari Bøhle Høgskolen i Molde Doktorgradstudent
Håvard Heitlo Holm SINTEF Doktorgradstudent
Solve Eidnes NTNU Doktorgradstudent
Erick Alves NTNU Doktorgradstudent
Camille Crapart Doktorgradstudent
Olav Gundersen MatNat / Universitetet i Oslo Senioringeniør
Per Ove Eikeland Fridtjof Nansens Institutt Seniorforsker
Pål Keim Olsen NTNU Universitetslektor
Siri Gulaker Mathisen NTNU Doktorgradstudent
Ernst Gunnar Gran NTNU, Simula Førsteamanuensis/Adjunct Research Scientist
Fredrik Dessen NTNU Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Sindre Ullmann NTNU Doktorgradstudent
Robert Bye Nord universitet Førsteamanuensis
Basil Ell UiO Postdoktorand
Per Øivind Skard IKT-Norge Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Henry NTNU Postdoktorand
Amund Skavhaug NTNU Professor
Joseph LaCasce University of Oslo Tidliger seksjonsleder
Robert Mortensen NTNU Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Håvard E Greger Danielsen Institutt for Kreftgenetikk og Informatikk, OUS. Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Ingvild Ericson Handelshøyskolen BI Doktorgradstudent
Håkon Grønning NTNU Undervisningsstilling
Haakon Bryhni Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering Research Professor ved SimulaMet
Stein Haugen NTNU Professor
Tom Morten Berge Universitetet i Oslo Doktorgradstudent
Trond Bliksvær Nordlandsforskning Forsker
Halvard Vike Universitetet i Sørsøst-Norge Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
David J. Allen Institutt for fredsforskning PRIO Rådgiver
Kristian Normand Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Knut Wold NTNU Førsteamanuensis
Torgeir Andrew Waterhouse IKT-Norge Direktør
Sara Nes Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Irene Bjørnson Pensjonist Et vanlig menneske
Asle Røhne Rossavik Den norske kirke Prest på sykehjem
Terje Fredvik UiO Senioringeniør
Trine Johansen Meza Høyskolen Kristiania Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Thomas Gramstad UiO .
Magnus Kyrkjebø Vinnes NTNU Doktorgradstudent
Tonette Røstelien NTNU Gjøvik Føsteamanuensis
Svenn-Åge Dahl Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Ana Sanchez Laws Volda University College Program leader
Jógvan Magnus Haugaard Olsen UiT Norges arktiske universitet Forsker
Stig Erik Ask It-ansvarlig videregående skole
Stig Tore Johannesen Programvareutvikler, sikkerhet
Sverre Leivdal Globalskolen AS Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Anne Cathrine Woje Nord universitet Spesialbibliotekar
Pål Wilter Skedsmo Fridtjof Nansens Institutt Seniorforsker
MayBritt Ulveraker Ingen Trygdet
Aleksander Øines Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Charlotte Engelmark Seniorrådgiver
Måns Wrange Kunsthøgskolen i Oslo Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Ken Rino Johnsen Student på annet nivå
Kristina Dunkel UiO Postdoktorand
Sondre Sanden Tørdal MacGregor Norway AS Forsker og utvikler av robotikk for marine operasjoner
Per-Ove Løvsland Macgregor Norway R&D ingeniør
Gonnie Smit Høgskulen i Volda Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Magnus Kjelland Universitetet i Agder Postdoktorand
Frode Kjos Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Nils Jacobsen pensjonist
Per-Magnus Thompson Handelshøyskolen BI Forsker
Frank Lindberg Nord University Business School Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Helga Bergem Brøgger Overlege
Helge Lorentzen Pensjonist, tidligere Klima- og miljødepartementet Seniorrådgiver
Sveinung Gundersen Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo Senioringeniør
Ida Susanna Fattah Kommuneoverlege
Sondre Galtung NTNU Doktorgradstudent
Øystein Haugen Høgskolen i Østfold Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Carl Henrik Gørbitz UiO Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Alexander Yarushin Programvare arkitekt
Halla Holmarsdottir OsloMet Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Rune Strømme Prosjektleder
Morten Skogly Privat Student på annet nivå
Eirik Tønnessen Universitetet i Agder Tekniker
Thor Henning Hetland Geekfather
Roy Krøvel OsloMet Professor
Axel Klanderud UiO Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Elsa Almås Universitetet i Agder Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Hans Heum Simula UiB Doktorgradstudent
Ingvild Nordang OsloMet - storbyuniversitetet Byråkrat
Laila Linde Lossius Diku Seniorrådgiver
Morten Brekke Universitetet i Agder Vitenskapelig ansatt
Knut Magne Augestad Universitetssykehuset Nord Norge Overlege
Fredrik Graver Den norske filmskolen / Høgskolen i Innlandet Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Roar Stokken Høgskulen i Volda Lærar og forskar
Kai Olav Ellefsen Universitetet i Oslo Postdoktorand
Cecilie Rolstad Denby NMBU/VKM Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Leif Hernes OsloMet - storbyuniversitetet Dans&Drama
Steinar Engen NTNU Professor ved forskningssenter
Aurora Rosvoll Grøndahl NMBU Doktorgradstudent
Espen Helgesen Høgskulen på Vestlandet Førsteamanuensis
Arild Berg OsloMet Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Helge Bøvik Latsen UiS Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Barbara Wasson Universitetet i Bergen Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Gonnie Smit Høgskulen i Volda Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Arne Humberset Høgskulen i Volda Internasjonalt kontor
Tore Burheim Universitetet i Bergen Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Jan Østen Nedland Henriksen Ingeniør Ingeniør
Maia Vige Helle NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Per Magnus Kommandantvold Norges forskningsråd Spes.rådgiver
Elin H. Wyller Seniorrådgiver innen forskning og utvikling
Rolf Vårdal ISHHR (International Society for Health an Human Rights) Council member
Turid Krogh Hjelmeland Pensjonist
Sølvi Helseth OsloMet Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Einar Strumse OsloMet - Storbyuniversitetet Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Nina Øyen Overlege
Nataskja-Elena Lie Rådgiver
Christoph Heinze professor at the Geophysical Institute of the University of Bergen
Johan Schimanski Universitetet i Oslo Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Sigurd Reistad Klæva Oslotech AS/Forskningsparken Konsulent, Digitale Løsninger
Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Professor
Berit Rekve Høgskolen i Innlandet Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Pierre Berthet Universitetet i Oslo Postdoktorand
Jose Julio Gonzalez Universitetet i Agder Professor emeritus
Helge Hiram Jensen Høyskolen Kristiania Studieprogramleder, BA i politikk og påvirkning
Kyrre Glette Universitetet i Oslo Førsteamanuensis
Guro Flinterud Politihøgskolen Postdoktorand
Sandra L. Halverson Universitetet i Agder Forsknings- og undervisningsstilling
Eivind Tøstesen OsloMet - storbyuniversitetet Førsteamanuensis
Walter Schönfelder UiT Norges arktiske universitet Forskningsgruppeleder
George Harry Hitching Undervisning og forskning
Vigdis Songe-Møller Universitetet i Bergen Professor emerita
Torgeir Lebesbye Universitetet i Oslo Overingeniør
Amin Zavieh NTNU Postdoktorand
Konstantin Stadler NTNU Postdoktorand
Terje Gjøvaag OsloMet Forskningsgruppeleder
Lelia Marcau TechR - Technology for Human Rights Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Sverre Vegard Pettersen NTNU / Institutt for elektroniske systemer Overingeniør
Adasena Cojocaru Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Kristoffer Lidén Institutt for fredsforskning (PRIO) Seniorforsker
Marianne Berg Freelance
Ask Johannes Grande Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Juni Berg-Nielsen Student Student på annet nivå
Espen Murtnes Universitetet i Oslo Studiekonsulent
Roar Berge NTNU Universitetslektor
Ole-Morten Duesund IT Konsulent
Bernhard Håland Mechanical engineer
Leo Eeg Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Linda Vagtskjold Universitetet i Bergen Administrasjonssjef
Salve J. Nilsen Internet Society, Norway Chapter Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Weichao Zhao University of Oslo Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Odd-Wiking Rahlff Doktorgradstudent
Olav Handeland Piratpartiet Norge Nestleder (org.)
Asbjørn Ulsberg Systems Architect
Cecilia Karlsson Postdoktorand
Thomas Steen Programmerer
Helge Høivik OsloMet - storbyuniversitetet Leder Bokskapet
Koen Matthys Tidligere student kunstlig intelligens
Stefan Petersson Xplorico AS Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Camilla Bakken Øvald Høyskolen Kristiania Høyskolelektor
Thea Selliaas Thorsen NTNU Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Carl-Johan Södersten NTNU Doktorgradstudent
Karl Yngve Lervåg SINTEF Energi AS Postdoktorand
Jason Hearst NTNU Manager of PhD students and post-docs
Alexander Busch NTNU Doktorgradstudent
Tor Ytrehus NTNU Professor emeritus
Andreas Holm Akselsen Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU Postdoktorand
Stefan Weichert NTNU Doktorgradstudent
Anna Ådnøy NTNU Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Halvor Lund IT-konsulent
Henriette Bønsnæs Ødegaard Student på annet nivå
Nils Kristian Hansen Universitetet i Agder Universitetslektor
Natasa Nord Norges Tekniske Naturvitenskapelig Universitet Forskning og undervisning
Kristian Fjørtoft NTNU i Ålesund Foreleser, Vatn- og Miljøteknikk
Melissa Kozul NTNU Postdoktorand
Tor Opsvik Universitetet i Oslo Førstelektor
Bjørn Erik Mol Bitcoin Norge Leder
Luis Enrique Villegas Hernandez UiT The Arctic University of Norway Doktorgradstudent
Christian Johansen University of Oslo Postdoktorand
Astrid S. de Wijn Department of Mechanical and Industrial Engineering, NTNU Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Johan Ho MF vitenskapelig høyskole Avdelingsingeniør
Ole Christian Bøe Mediaplanet Senior Prosjektleder
Herman Tolpinrud Aagaard NTNU Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Fredrik Heldal NORDEM/NRC Prosjektleder
George Turk Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Guro Marie Wyller IFE (Institute for Energy Technology) Doktorgradstudent
Agnes Beathe Steen Fisse Egen virksomhet
Johana Montalvan UiT Doktorgradstudent
R. Christian Torp Den norske dataforening Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Erik Borander Nannestad Ungdomsskole Lærer
Trond Harald Nerdrum Bane NOR Arbeider
Sanne Lerberg Student på annet nivå
Liv Voldbakken Friskvern & Massasje Fagleder
Tor Marthinsen Oslo kommune utdanningsetaten Lærer
Trygve Utstumo Cognite AS Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Håkon Trømborg Cognite AS Software Engineer
Sebastian Reinhard Software Engineer
Halvard Eggen Cognite Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Maureen Loum Ødegård Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Jodie Kolbeek Cognite Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Davide Roverso eSmart Systems Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå)
Matias Rygh .
Helge Øystein Medbøen Kreftregisteret IT-rådgiver
Kenneth Ringdal Hansen Ingen Menneske
Jan Onarheim NTNU Innovasjonsleder
Arne Skarstein Auditor
Gabriele Gonzalez Pensjonist
Jannike Jensen ufør
Linda Romøren Rogaland fylkeskommune Lektor i videregående skole
Sunniva Skaug Student på annet nivå
Solfrid Habte-Sønsteby Dnk Diakon
Monica Gullbrekken Varne Kriminalomsorgen Sosionom (miljøterapeut)
Kirsten Sønsteby Hanssen Pensjonist
Linda Øverby Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Marianne Wistad Langseth Diakonsykepleier
Atle Eikeland Kirke
Ingrid Meyrick Pensjonist
Ragnhild Stav Den norske kyrkja Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Brede Fladen Senior Software Developer
Eyvor Hovstein Furunes Staten Global coronapandemi 04.09.,2020
Ove Karl Bertin Feness Hatlem Sykepleier
Erik Siggerud Skogen Pensjonist
Øivind Mangerud Pensjonist Pensjonist
Jonas Gjesvik Analytiker
Anders Heggen Handelshøyskolen BI Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Martin Fjeldstad Privatperson
Øystein Vandvik Rådgiver
Ådne Tobiesen Miles AS konsulent
Steinar Dragsnes Miles AS Konsulent
Daniel Lundekvam Miles Bergen AS Konsulent
Aimar Kjærgård Programmerer
Anne Lise Bergem Miles Bergen AS UX designer
Richard Haugen Olsen Utvikler
Frantz Nielsenn Miljødirektoratett Leder juridisk seksjon
Marianne Thon Sørensen Bergen Kommune Miljøarbeider
Helene Amalie Meyer Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Petter Thorgersen Systemutvikler
Filippo Ruschi Università degli Studi di Firenze Vice President "Jura Gentium. Centre of Philosophy of International Law and Global Politics"
Guttorm Brattebø Haukeland Universitetssykehus / Universitetet i Bergen Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Jan-Helge Bergesen IT Konsulent.
Christof Heyns University of Pretoria Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen)
Peter Hatlebakk Universitetet i Bergen Doktorgradstudent
Helge K. Dahle Universitetet i Bergen Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør)
Elise Orvedal Leiten UiB Doktorgradstudent
Hans Marius Hansteen Universitetet i Bergen Universitetslærar
Hedda Susanne Molland Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen Doktorgradstudent
Maria Teresa Bezem Universitetet i Bergen Doktorgradstudent
Yoshua Bengio University of Montreal / Mila Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Marija Slavkovik Universitetet i Bergen Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder
Yrjan Lund Student på annet nivå
Johan Herland Programvareutvikling
Siv Midtun Hollup Kantega AS og Universitetet i Bergen Postdoktorand
Asgeir Hoem Programvaredesigner
Torbjørn Preus Schou Spesialrådgiver
Matti Brox Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå
Erlend Sandvoll Konsulent
Maja Ratkje Kunstner
Thomas Drevon Student på annet nivå
Gøran Brekke Svaland Data Scientist
Henrik Austad Doktorgradstudent
Pål Egil Hovda Portør
Dag-Håkon Eriksen VID Vitenskapelige Høyskole Doktorgradstudent
Kerstin Bach NTNU Førsteamanuensis
Pierre Lison Norsk Regnesentral seniorforsker
Camilla Bakken Øvald Høyskolen Kristiania Doktorgradstudent
Florissa Abreu OsloMet Research Administrator
Navn Institusjon/arbeidsgiver Stillingstype eller rolle:
nb_NONorwegian